© IO
Author profile picture

De werkgelegenheid in de regio Eindhoven neemt de laatste maanden toe, ook al is er tegenwind door het verdwijnen van banen in de zorg. Toch daalt de werkloosheid maar langzaam, naar verwachting tot iets onder de 7% tegen het einde van dit jaar. Voor de stad Eindhoven ligt dat nog zo’n 2% hoger. Dat blijkt uit de ING Regiovisie waarover e52 deze week uitgebreid bericht.

Schermafbeelding 2015-09-23 om 14.45.13

De groeiende werkgelegenheid is terug te zien in het stijgende aantal vacatures. Deze indicator bevestigt de verwachting dat de banengroei dit jaar aanhoudt. Net als in de rest van Nederland loopt de werkloosheid in Zuidoost-Brabant toch maar langzaam terug. Dit komt omdat mensen, die zich eerder hadden teruggetrokken van de arbeidsmarkt (en daarmee niet zichtbaar waren in de werkloosheidscijfers), door het verbeterde arbeidsmarktsentiment ook weer op zoek gaan naar een baan. De werkloosheid bedroeg in Zuidoost-Brabant in 2014 gemiddeld 7,3%, dat was iets hoger dan in 2013. In 2015 daalt de werkloosheid naar verwachting licht, tot iets onder de 7%.

Schermafbeelding 2015-09-23 om 14.45.01

Positief imago

Voor het regionale bedrijfsleven is het vastleggen van (inter-)nationaal talent op de arbeidsmarkt een voorwaarde om concurrerend te blijven. De sterke groei van het aantal internationale studenten en professionals uit Aziatische landen laat zien dat dit lukt. Het aantal Chinezen dat in de regio woont is in tien jaar tijd verdubbeld, het aantal Indiërs is bijna verviervoudigd. Veel hangt samen met het positieve imago van de regio bij professionals in het buitenland.

Tussen 2007 en 2014 is het aantal banen in Zuidoost-Brabant licht gestegen tot bijna 400.000. Binnen dat totaal vinden flinke verschuivingen plaats tussen sectoren. Zo zijn in de regionale industrie en bouw ieder circa 4.400 banen verdwenen. Dit betekende een daling van respectievelijk 7 en 18% in de werkgelegenheid. Dit is een gevolg van de crisis én van automatisering. Het belang van de industrie voor de regio blijft echter groot.

Schermafbeelding 2015-09-23 om 14.43.30De arbeidsproductiviteit is toegenomen en de sector levert 27% van de regionale toegevoegde waarde. In de zorg kwamen er ruim 10.000 banen bij terwijl ook de specialistische zakelijke dienstverlening met bijna 10.000 banen groeide. Een sterke stijging vond plaats bij adviesbureaus en bedrijven in de creatieve dienstverlening zoals design. De zorg vervulde lange tijd de rol van banenmotor.

Door bezuinigingen is de banenmotor in de zorg stilgevallen.

Door bezuinigingen en systeemwijzigingen is die motor echter stil gevallen. Wel neemt het ondernemerschap in de sector toe, maar vooral omdat mensen die hun baan kwijtraken (gedwongen) voor zichzelf aan de slag gaan. Andere sectoren zoals de zakelijke dienstverlening, software en IT-infrastructuur zullen het stokje als banenmotor over moeten nemen.

(Foto: Maxima Medisch Centrum Veldhoven: veel banen in de zorg)