Nienke Meijer, nieuwjaarsspeech 2017
Author profile picture

Een onderwijsinstelling als Fontys, met 50.000 studenten en medewerkers, heeft niet alleen educatieve taken, maar ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. In haar nieuwjaarsboodschap legde collegevoorzitter Nienke Meijer de nadruk op dat laatste, “vanwege de roerige tijden waarin we verkeren”.

“De samenleving heeft studenten nodig die onafhankelijk hebben leren denken, maar vooral ook oog hebben voor onze gezamenlijke leefomgeving. Studenten die hebben geleerd feiten van fictie te onderscheiden, die getraind zijn in een discussie waar logica en rationaliteit leidend zijn en die niettemin het recht op eigen meningen en emoties respecteren.”

De educatieve en maatschappelijke taken zijn nauw met elkaar verweven, zei Meijer. Want in een wereld waar oneliners en opinies ogenschijnlijk even veel gewicht in de schaal leggen als de feiten, is kennis in vorm van feiten en de overdracht van die kennis belangrijker dan ooit tevoren. “Daarin ligt dan ook de belangrijkste opdracht voor Fontys voor de komende jaren, zo zegt Meijer.

“2016 was het jaar van de grote bewegingen. Heel onverwachte en destructieve bewegingen. Rond vluchtelingen, in de politiek in Europa en de VS, maar ook grote bewegingen op sociaal en economisch vlak. En het is een illusie om te denken dat 2017 veel rustiger zal worden.”

Fontys Focus 2020, het beleidsplan dat vorig jaar werd gepresenteerd, ging volgens Meijer al precies hierover. “Ook toen hebben we gesteld dat de samenleving voortdurend in beweging is. En dat wij onszelf en onze studenten moeten voorbereiden hoe je met die constante verandering moet omgaan. Dat vergt van ons een adaptieve, proactieve en veerkrachtige houding. Maar ook dat we de kennis in huis hebben om die veranderingen te kunnen duiden.”

In de onderbouwing van haar betoog maakte Meijer gebruik van recente uitspraken van Michelle Obama dat onderwijs een groot goed is en van KNAW-voorzitter José van Dijck die waarschuwde om kennis niet als een mening neer te zetten en de dialoog op basis van feiten te blijven voeren. Meijer: “Daarin ligt de taak van het hbo-onderwijs. Om studenten een onderzoekende houding te laten ontwikkelen op basis van feiten en van dialoog en via transparante argumentatie.”

“Bij Fontys kunnen we met onze bijna 50.000 studenten en medewerkers het verschil maken. Dit is onze maatschappelijke opdracht in de roerige tijden. Dit is waar onze medewerkers het voorbeeld kunnen geven. De samenleving heeft studenten nodig die onafhankelijk hebben leren denken, maar vooral ook oog hebben voor onze gezamenlijke leefomgeving. Studenten die hebben geleerd feiten van fictie te onderscheiden, die getraind zijn in een discussie waar logica en rationaliteit leidend zijn en die niettemin het recht op eigen meningen en emoties respecteren.”

Whatsapp bericht elke dag advertentie

(Foto (c) Matty van Est via Twitter)