© Fontys
Author profile picture

Dit is een ingezonden bijdrage van Fontys Hogescholen

Het tekort aan goed gekwalificeerde ICT-medewerkers speelt al langere tijd binnen het Nederlandse bedrijfsleven. De coronacrisis doet daar nog een schepje bovenop. Steeds meer bedrijven ondervinden moeilijkheden bij het invullen van ICT-vacatures. Hoogste tijd dus om het tij te keren en de vijver waaruit ICT-talent gevist kan worden te vergroten. Maar hoe? 

Uit onderzoek van detacheerbureau De Staffing Group onder 1.188 Nederlandse HR-(eind)verantwoordelijken blijkt dat ruim een kwart van de Nederlandse bedrijven grote moeite heeft openstaande ICT-vacatures in te vullen. Vooral bedrijven met meer dan 500 medewerkers geven aan dat nieuwe ICT-collega’s vinden een barre zoektocht is. En ruim een kwart ziet dit tekort als een ernstige bedreiging voor de toekomst van hun organisatie. Een nijpend probleem dus. 

En een herkenbare situatie voor Renate van Oosten, onderwijsmanager bij Fontys Hogeschool ICT en verantwoordelijk voor het omscholingsprogramma Make IT Work. “Het tekort aan ICT-ers is door corona enkel gestegen. Dat is goed verklaarbaar, zeker als je kijkt naar de eveneens gestegen vraag naar onlineoplossingen voor organisaties. Medewerkers die vanwege corona gedwongen thuis werken moeten immers thuis wel de juiste, veilige applicaties hebben. Denk alleen maar aan het vergaderen via videobellen. Logischerwijze is er nu dus ook meer vraag naar specialisten op het gebied van infrastructuren en beveiliging. Juist bedrijven die zich hiermee bezighouden groeien in deze periode hard.”

Enorme push bleef uit 

Die groei zit er even niet in voor IT-Workz, ICT-partner voor onderwijsinstellingen. Directeur Jan Broeken: “We werken met name het voortgezet en mbo-onderwijs. De laatste maanden hebben we veel energie gestopt in het helpen van scholen met het inzetten van digitale middelen opdat de lessen online konden doorgaan. Maar aangezien alle fysieke scholen op slot zaten, hebben we deze periode amper nieuwe klanten of opdrachten binnengehaald.” Als na de vakantie alle scholen weer openen, zal die animo volgens Broeken wel weer aantrekken, maar de verwachting dat corona een enorme push zou geven aan passend ICT-gebruik binnen het onderwijs, is volgens hem niet uitgekomen: “Scholen schieten weer heel snel terug naar het oude normaal. Heel chargerend gezegd heeft men in deze periode alleen Microsoft Teams ontdekt. Dat is zonde.”

Robbert Lexis, Senior Adviseur Werkgeversdiensten bij UWV Werkbedrijf Zuidoost-Brabant ziet een duidelijke discrepantie binnen de huidige ICT-markt. “De vraag blijft stijgen, maar tegelijk zijn organisaties ook terughoudend in hun aannamebeleid. Projecten worden doorgeschoven en verschillende (om)scholingsprojecten zijn vertraagd. Terwijl juist nu hét moment is voor organisaties om in scholing te investeren. Want zo kan iemand die nu niet in het profiel past, straks wel een grote toevoeging voor je organisatie zijn. ICT is het beroep van de toekomst en dat zal alleen maar meer worden. Wil je bijblijven, moet je daar dus in investeren. Met name in Zuidoost-Brabant blijft de spanning op de arbeidsmarkt zeer krap. Ik zie geen andere oplossing dan meer inzetten op omscholing van beschikbaar nieuw talent voor deze sector.”

Broodnodige afspiegeling van samenleving 

© Fontys

Meer beschikbare ICT-ers dus door meer omscholing. Programma’s zoals Make IT Work zorgen ervoor dat vraag en aanbod meer naar elkaar groeien. Programma’s die korte metten maken met het hardnekkige nerdy imago van ICT, maar juist aantonen dat ICT de toekomst heeft. Een toekomst waarin vrouwelijk ICT-talent hopelijk ook een inhaalslag gaat maken. Want het aantal vrouwen dat werkzaam is binnen ICT is dan wel licht stijgende (van 80.000 in 2018 tot 94.000 in 2019), maar blijft nog steeds ver achter op het aantal mannelijke ICT-ers (425.000 in 2019). “Dat is al jarenlang een pijnlijk gegeven”, erkent Van Oosten. “Vrouwen denken al snel dat ICT ingewikkeld is en niks met mensen te maken heeft. De coronacrisis heeft dat beeld zeker bijgesteld. Iedereen zag hoe belangrijk ICT is om onze samenleving in contact en beweging te houden. Als onderdeel van die steeds meer gedigitaliseerde samenleving moet ICT ook meer een afspiegeling worden van die samenleving. Met meer vrouwen en meer vrouwelijk perspectief. Daar wordt iedereen beter van.”

Ook Lexis en Broeken pleiten voor meer vrouwen in de ICT. Lexis: “Hoewel het aanbod achter blijft, zien veel bedrijven wel de noodzaak tot meer vrouwen in de teams. Een betere balans leidt tot een betere werksfeer.” Broeken: “Binnen onze organisatie proberen we die goede mix van mannen en vrouwen te vinden. Hoewel onze techneuten bijna allemaal mannen zijn, is de consultancytak goed in balans. Dat komt ook doordat soft skills zoals communicatie en samenwerken steeds belangrijker worden. Dat maakt het vak voor vrouwen stukken aantrekkelijker. ICT is allang niet meer uren naar je beeldscherm staren en programmeren. Het begeleiden van gebruikers op strategisch en functioneel niveau wordt steeds belangrijker, waardoor het vak ook voor vrouwen stukken aantrekkelijker wordt.”

Vrouwelijke toegevoegde waarde 

Omscholingsprogramma Make IT Work is in ieder geval al op de goede weg. “Waar landelijk het aandeel vrouwen op 30% blijft steken, bestond onze allereerste groep voor 80% uit vrouwen. Zelfs wij stonden verbaasd dat zoveel vrouwen de kans grijpen hun creativiteit en analytische kant in te zetten voor ICT.”

Sarah Bartholome is één van die vrouwen die zich laat omscholen via Make IT Work. Afkomstig uit de wereld van communicatie besloot ze het roer begin dit jaar helemaal om te gooien. “Ik was altijd al geïnteresseerd in computers en computersystemen en aangezien mijn oorspronkelijke vakgebied weinig kansen bood en in ICT die kansen juist legio zijn, was de overstap snel gemaakt. Ik ben ervan overtuigd dat vrouwen toegevoegde waarde hebben in de ICT-wereld. Wij kijken toch anders tegen dingen aan, denken anders en dat andere perspectief werkt heel verfrissend.” Ondernemend Nederland, doe er je voordeel mee. 

info

Ontslagen? Omscholing biedt toekomstperspectief

De coronacrisis zorgt voor toegenomen werkloosheid. In juni liep dit aantal op tot 404.000 en het eind lijkt nog niet in zicht. Tegelijk kampen sectoren als ICT, zorg en onderwijs met grote personeelstekorten. Eén en één is twee? Ontslagen als gevolg van de coronacrisis? Omscholing naar een kansrijkere sector zoals ICT is zeker de overweging waard. Daarvoor kun je al terecht bij het UWV waar onder voorwaarden een bij- of omscholingsbudget beschikbaar is. En per 1 augustus trekt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 50 miljoen euro uit voor bij- en omscholing. Iedere werkende en werkzoekende kan dan een gratis ontwikkeladvies volgen bij een loopbaanadviseur om zich zo aan te passen aan de nieuwe realiteit.