Edwin de Zeeuw, © Mikrocentrum
Author profile picture

Edwin de Zeeuw heeft zijn eerste honderd dagen als directeur van Mikrocentrum er net op zitten. Soms is het nog even zoeken naar de juiste termen – “Hoe zeggen we dat hier ook weer precies?” – maar los daarvan heeft hij inmiddels een goed beeld van zijn nieuwe organisatie. Dat wil niet zeggen dat de blauwdruk voor de komende jaren al klaar ligt. “Ik wil daarvoor eerst nog beter luisteren naar de mensen die hier al wat langer zitten. En minstens zo belangrijk: naar de markt waarop we actief willen zijn en onze toegevoegde waarde willen leveren.”

Waarom je dit zou moeten weten

Mikrocentrum is met een ledennetwerk, vakopleidingen, inhoudelijke beurzen en een groot pand in Veldhoven een belangrijk ‘clubhuis’ voor de hightech- en maakindustrie. De nieuwe directeur ziet volop kansen voor versteviging, verdieping en uitbreiding van de huidige activiteiten. Maar eerst wil hij goed luisteren naar zijn nieuwe collega’s en de markt.

De Zeeuw is niet van plan op korte termijn alles overhoop te gooien bij de succesvolle platformorganisatie voor de hightech- en maakindustrie. “Dat betekent niet dat alles bij het oude zal blijven. Zeker nu de markt snel verandert zullen we extra aandacht moeten geven aan ons aanpassingsvermogen én aan nieuwe mogelijkheden tot samenwerking. Daarnaast zie ik nog volop kansen om onze vleugels uit te slaan. In de rest van Nederland op de eerste plaats, maar misschien ook wel daarbuiten. Hoe zich dat precies zal voltrekken? Dat is een proces en heeft tijd nodig.”

Ervaring en technische achtergrond

Met De Zeeuw heeft Mikrocentrum een ervaren directeur met een technische achtergrond aangesteld. Samenwerking, innovatie en technologie zijn sleutelbegrippen voor hem. Hij was eerder als directeur van TMC Mechatronics verantwoordelijk voor het uitbouwen van de mechatronica business unit en initiator van de Masterclass High Tech Systems. Bij Startupbootcamp was hij Managing Director voor de programma’s Smart City en FoodTech. Voor Innoleaps leidde hij het Corporate Acceleration Program. Tevens was hij betrokken bij het HighTech Systems Center van TU/e. De laatste jaren heeft hij zich gefocust op het succesvol uitbouwen van de start-up Ecochain Technologies.

Aanpassingsvermogen

Zich aanpassen aan veranderende marktomstandigheden heeft De Zeeuw vaker gedaan in zijn carrière. Voor Mikrocentrum, dat graag in het hart van de hightech- en maakindustrie opereert, zal dat zeker ook een thema worden. “Dan heb ik het niet alleen over inhoudelijke aanpassingen, zoals rond de beurzen die we organiseren of de taal waarin de opleidingen gegeven worden, maar ook ons bedrijfsmodel. Hoe dat precies gaat lopen, ontdekken we gaandeweg, maar voor mij staat wel vast dat er bedrijfsbreed ontwikkelingen gaan plaatsvinden.” Dan, lachend: “Als je blijft doen wat je deed, dan krijg je vaak allang niet meer wat je kreeg. Bedrijven kunnen tegenwoordig alleen levensvatbaar blijven, als ze zich blijven onderscheiden en een werkelijke behoefte vervullen. Dit geldt ook voor Mikrocentrum. Het gezamenlijk investeren in samenbrengen van de juiste netwerken, het delen van kennis en het ontwikkeling van medewerkers is daarbij cruciaal voor een gezond hightech ecosysteem.”

Bewijsvoering in plaats van de onderbuik

De Zeeuw typeert zichzelf als “ondernemend, maar geen ondernemer”. Hij baseert zijn besluiten liever op data en andere bewijsvoering dan op de onderbuik. “Een ondernemer is voor mij iemand die in de wereld om zich heen een ‘gat in de markt’ ziet en vaak met blind vertrouwen en focus dat wil gaan realiseren, wat er ook gebeurt. Mijn voorkeur gaat uit om met iets aan de slag te gaan dat er al is. Een bestaande basis waar een hiernieuwd vergezicht bij nodig is, om dat wat er al is beter te maken met als doel nog meer impact te hebben als team.  

Dat teambelang is cruciaal voor De Zeeuw. Niet alleen om een organisatie in balans te houden, maar ook om de beste beslissingen te kunnen nemen. “Ik weet van mezelf dat ik een katalysator kan zijn in een team, maar dat team van mensen vormt de basis. Zo zie ik dat ook bij Mikrocentrum. Er ligt een fundament, maar om dat te beoordelen en begrijpen hoe we het moeten verstevigen, daarvoor is tijd nodig. Vanuit daar kunnen we de visie en missie welke er deels al ligt, tot een congruent geheel maken. Zowel binnen als buiten de organisatie moet dat zichtbaar zijn en kloppend voelen. Zo kan je uiteindelijk groeien, met een duidelijk doel en de neuzen dezelfde kant op. Aan die herkenbaarheid gaan we intern maar zeker ook extern veel meer aandacht aan geven.

Samenwerking is niet alleen binnen Mikrocentrum een leidend thema voor De Zeeuw. “Ik heb in mijn loopbaan zowel binnen als buiten Brainport gewerkt, en zowel binnen als buiten dat hightech ecosysteem. Ik kan er dus van een afstand en als betrokkene naar kijken. Nou hoor ik af en toe mensen zeggen dat we weer moeten leren samen te werken, maar ik kan iedereen verzekeren dat deze regio en deze sector nog steeds uitblinken in samenwerking. Daar mogen we best trots op zijn. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het niet nog beter kan, maar laten we elkaar vooral geen probleem aanpraten.”

De Zeeuw ziet voor Mikrocentrum volop mogelijkheden voor intensievere samenwerking met technische netwerken en brancheorganisaties waarvan de doelgroepen op een of andere manier overlappen. Ze kunnen allemaal een bezoekje van de nieuwe directeur verwachten.

Vier pijlers

Mikrocentrum heeft vier belangrijke pijlers: het ledennetwerk, de vakopleidingen, de inhoudelijke beurzen en events maar ook het pand in Veldhoven, met haar indrukwekkende ruimtes. “Alle vier zijn logisch als je kijkt naar waar Mikrocentrum vandaan komt. Maar in de vijfenvijftig jaar dat we bestaan is de wereld natuurlijk wel veranderd. Zo kun je je bijvoorbeeld afvragen of dat prachtige pand van ons nog dezelfde functie moet hebben. Vóór 2018 hadden we niet de mogelijkheid ruimtes aan te bieden aan ons netwerk. Van vergaderingen tot kleine events, met alle voorzieningen en cateringmogelijkheden inbegrepen. Misschien kunnen we er nieuwe functies aan koppelen, dat gaan we nog uitzoeken. En als je naar onze beurzen kijkt, dan zie je dat die nu allemaal draaien op de tevredenheid van de standhouders; de bezoekers hebben gratis toegang. Je zou kunnen overwegen om dat aan te vullen met vakinhoudelijke, specialistische congressen rondom de relevante thema’s in een sector. Zo wordt onze toegevoegde waarde niet eens per jaar ervaren, maar het hele jaar door.”

Steen in de vijver

De Zeeuws voorganger, Bert-Jan Woertman, zat relatief kort op de functie. Toch ziet de nieuwe directeur volop aanknopingspunten om voort te bouwen op wat Woertman heeft aangezwengeld. “Bert-Jan heeft een steen in de vijver gegooid; hij heeft de blinde vlekken blootgelegd. Ik zie het nu als mijn taak om in die rimpels, die logischerwijs alle kanten in de vijver op gaan, weer focus aan te brengen. We hebben het geluk dat we die exercitie vanuit een goede positie kunnen uitvoeren: we zijn financieel gezond en onze klanttevredenheid is zeer hoog. We doen het goed, maar de vraag is of dat alles is. Of we misschien meer kunnen doen om de hightech- en maakindustrie te bedienen en daarmee te versterken. Wat onze klanten, of bedrijven die ons nog niet kennen maar wel actief zijn in de industrie, van ons nodig hebben. Ik denk dat we nog beter moeten luisteren naar de markt om zo de juiste impact te kunnen maken.”

Samenwerking

Dit artikel is gemaakt in een samenwerking tussen Mikrocentrum en onze redactie. Innovation Origins is een onafhankelijk journalistiek platform dat zijn partners zorgvuldig uitkiest en uitsluitend samenwerkt met bedrijven en instellingen die achter onze missie staan: het verhaal van innovatie verspreiden. Op die manier kunnen wij onze lezers waardevolle verhalen aanbieden die volgens journalistieke richtlijnen tot stand zijn gekomen. Wil je meer weten over hoe Innovation Origins samenwerkt met andere bedrijven? Klik dan hier