Author profile picture

De windparken die nu overal ter wereld als paddenstoelen uit de grond schieten zijn helemaal niet duurzaam. Dat stelt Nicola Rossi, de topman van de innovatieafdeling voor groene energieopwekking van het Italiaanse energiebedrijf Enel. Hij zei dit in een gesprek met de plaatsvervangend directeur van de Europese Commissie voor de dienst Research & Innovation, Patrick Child.

“Het probleem van energie die we als Enel opwekken uit zon en wind is niet dat deze niet kan concurreren met energie opgewekt op basis van fossiele brandstoffen. Dat kan al lang. We zijn van plan om komende drie jaar 40 miljard euro in groene energieopwekking te investeren. We bouwen daar nieuwe fabrieken voor met een vermogen van totaal 14 gigawatt. Dat doen we zonder subsidie.”

In totaal telt Enel nu 1300 energieparken in verschillende landen overal ter wereld. Deze hebben het vermogen om 46 gigawatt op te wekken.

Windturbines straks op afvalberg?

Een groot probleem is echter dat een deel van het groeiende aantal parken met windturbines en zonnepanelen binnen tien jaar ook rijp is voor de sloop. “Dan zijn ze op en worden ze weggegooid”, zei Rossi. “Dat is iets dat we nu al kunnen voorzien. Wat gaan we daarmee doen? Veel van die onderdelen kun je niet recyclen of opnieuw gebruiken. Dat is helemaal niet duurzaam. We moeten technologie ontwikkelen die dat mogelijk maakt.”

Dat kan door onderdelen zoals turbinebladen opnieuw te ontwerpen. Maar dat kan ook door beter na te denken over de integratie van bijvoorbeeld zonnepanelen op land, zei Rossi. “Land is op zichzelf ook een bron, zoals voor de landbouw. Je zou het gebruik van zonnepanelen daaraan kunnen koppelen.”

Miljarden voor onderzoek in fondsen Europese Commissie

Rossi was uitgenodigd door de Europese Commissie om tijdens de Research & Innovation Days zijn visie te geven op de besteding van geld voor onderzoek en innovatie voor de komende zeven jaar. Het budget daarvoor bedraagt miljarden. Er zit geld in het Horizon-fonds voor innovatie, maar ook in het Herstelfonds waarvoor de Europese Commissie 750 miljard euro op de kapitaalmarkt leent. Ook zit er geld voor duurzaamheid in de fondsen van het reguliere budget van de Europese Commissie. De Europese Commissie onder leiding van voorzitter Ursula von der Leyen is vastbesloten om de transitie van fossiele energie naar hernieuwbare energie voor 2030 in Europa te verwezenlijken.

De aandacht ging in betogen van sommige politici en beleidsadviseurs van de Europese Commissie zoals van president van de Club van Rome, Sandrine Dixson-Decleve, die ook bij de discussie aanwezig was, tot nu toe vaak over emotionele argumenten. Zoals dat “we de planeet moeten redden” door deze “zo snel mogelijk te decarboniseren”. Ze bedoelt daarmee dat we af moeten van fossiele brandstoffen waarbij veel CO2 vrijkomt.

‘Fossiele brandstof was ook ooit de oplossing’

Als Europa de doelstellingen van de Green Deal wil halen, en in 2030 meer dan de helft van de uitstoot van CO2 teruggedrongen wil hebben, is de politieke wil van de lidstaten om beleid daarop te maken inderdaad nodig.

Maar aan zo’n snelle energietransitie zitten ook risico’s. Dat valt op te maken uit de analyse van Rossi. “In de vorige eeuw was het gebruik van de fossiele brandstof een oplossing om mensen overal ter wereld te kunnen vervoeren, bijvoorbeeld. Nu is de fossiele brandstof zelf het probleem. Wind- en zonne-energie zijn daarvoor nu de oplossing. Maar de productie daarvan veroorzaakt ook weer een probleem voor de toekomst als de fabrieken [wind- en zonneparken, red.] waarmee ze opgewekt worden niet met duurzame onderdelen gemaakt zijn”, zei Rossi.

Wind- en zonneparken moeten steeds groter worden

De druk op energiebedrijven om goedkoop hernieuwbare energie op te wekken is groot, zo bleek uit zijn betoog tegen de Europese Commissie. “De markt is concurrerend. Het aanbod van zonne- en windenergie groeit harder dan verwacht. Daardoor moeten de parken steeds groter worden om concurrerend te blijven en zo efficiënt mogelijk te produceren.”

Daarbij is de complexiteit van de bouw en het opereren van de fabrieken groot, zei Rossi. “De geografische omstandigheden van de locaties voor energieopwekking uit wind- en zon verschillen per land heel erg.”

Bovendien is de technologie in ontwikkeling en innoveert deze snel. “We moeten daarom voortdurend blijven investeren in onderzoek.”

Lees via deze link ook andere IO-artikelen over windparken