Author profile picture

De vooruitgang van de innovaties van het researchcentrum Holst was te zien tijdens het Holst Spring Event afgelopen vrijdag. In het Klokgebouw waren verschillende sprekers aanwezig om te praten over hun visie op de toekomst van verschillende technologische gebieden. Daarnaast was er de gelegenheid om de onderzoeksprojecten van het bedrijf van dichtbij te bekijken. Onder deze projecten waren bijvoorbeeld in-mold electronics en flexibele elektronica te zien.

Keynote speaker van de dag was de Vlaamse ondernemer Peter Hinssen, die sprak over de ‘Day After Tommorow’. Hiermee doelde hij op een lange termijnvisie op de toekomst van technologie en welke plaats die in ons leven zal krijgen. Onder het motto ‘We are just getting started’ vertelde hij over de ontwikkelingen die AI en IOT door gaan maken. “Artificial Intelligence is al sneller en nauwkeuriger dan wij in het herkennen van de inhoud van foto’s en dat is nog maar het begin. Veel taken die wij nu doen zullen in de toekomst worden overgenomen door efficiëntere en snellere machines. Alle apparaten zullen verbonden zijn met elkaar, wij zien deze ontwikkelingen nu al, maar dit is nog maar het begin.”

Het evenement was opgedeeld in verschillende sessies over drie hoofdthema’s. Bij het thema Smart Cities was de rode draad door de lezingen heen de vraag hoe we met data in een stad omgaan en hoe die beveiligd moet worden. Bart Preneel, professor aan de Katholieke Universiteit Leuven sprak over nieuwe ontwikkelingen in de cryptografie en de taak die de overheid heeft in de omgang met big data. Volgens hem is er een belangrijke keuze te maken op dit laatste gebied: Geef je de burger controle over de data die verzameld wordt of niet?

Het thema Automotive stond in het teken van zelfrijdende auto’s en welke nieuwe uitdagingen hiermee gepaard gaan. Zo zal volgens Dany Desrus van Faurecia het interieur van de auto’s drastisch kunnen gaan veranderen omdat mensen niet meer constant achter het stuur hoeven te zitten en op te letten. Op het gebied van verlichting in en rondom auto’s vertelde Stephan Berlitz van Audi meer: “De uitdaging is om nieuwe manieren te vinden waarop we met verlichting rondom auto’s signalen aan de medeweggebruiker kunnen geven. Het enige wat ons in de weg staat is de wetgeving, tien jaar geleden is die aangepast zodat er gebruik kon worden gemaakt van ledverlichting en nu is dat de standaard geworden.” Hiermee pleitte hij voor soepelere wetgeving om te kunnen experimenteren met verlichting, zodat de technische mogelijkheden om signalen op de weg te kunnen projecteren ook kunnen worden toegepast.

Als laatste thema kwam E-coaching aan bod, met de vraag hoe we technologie als hulpmiddel in ons dagelijks leven kunnen inzetten. Hierbij draaide het om de technologische mogelijkheden die wearables bieden, niet alleen om te zien hoeveel stappen je zet, maar vooral om te zien hoe je er psychologisch voorstaat. Met een combinatie van die twee gebieden kunnen stress en depressie in de toekomst gemakkelijker opgespoord en voorkomen kunnen worden.