© Crown Copyright 2019 OS Licence 0100023343
Author profile picture

Terwijl politici, de auto-industrie en automobilisten in Nederland en Duitsland steggelen over rijverboden in de grote steden,  geeft de Britse universiteitsstad Oxford het goede voorbeeld. De gemeenteraad van Oxford en het graafschap Oxfordshire hebben definitieve ontwerpen gepubliceerd voor de eerste “Zero Emission Zone” (ZEZ). Het historische centrum van deze 155.000 inwoners tellende stad moet nog dit jaar een emissievrij zijn. In Nederland streven veel gemeenten naar een emissievrije binnenstad in 2025.

Het jaar waarin Oxford een verschil maakt

”2020 wordt een jaar van crisis voor ons klimaat en onze hele toekomst,” zei gemeenteraadslid Tom Hayes. “In het belang van iedereen in Oxford en vooral van de longen van onze kinderen, moeten we een einde maken aan de schadelijke lucht die we allemaal inademen. De nul-emissiezone van Oxford helpt 2020 het jaar te maken waarin we een verschil maken”.

De nieuwe voorstellen voorzien in een rode zone die een klein deel van het stadscentrum beslaat en die vanaf december 2020 voor alle voertuigen geldt. Voor het verdere stadscentrum wordt vanaf 2021 en 2022 een groene zone ingesteld. Hier mogen emissieloze voertuigen gratis rijden. Voertuigen die voldoen aan de normen van de lage-emissiezones in Londen betalen een heffing.

De verwachting is dat de ZEZ ook bijdraagt aan de vermindering van de luchtvervuiling in steden en dorpen in heel Oxfordshire. De bussen en taxi’s en andere voertuigen die in het centrum van Oxford moeten zijn, rijden immers ook naar steden en dorpen in het verdere graafschap bedienen. “Met onze versterkte nul-emissie zone en de introductie van honderden ondersteunende oplaadpunten, leidt onze middeleeuwse stad de elektrische voertuigrevolutie,” zei Hayes.

© Crown Copyright 2019 OS Licence 0100023343

De belangrijkste punten van de laatste voorstellen

De voorgenomen maatregel van de gemeenteraad bestaat uit een aantal besluiten. De belangrijkste daarvan zijn:

  • De invoering van een heffing in de rode zone tussen 7.00 en 19.00 uur. Voertuigen die niet aan de eisen voldoen betalen £ 10 om de binnenstad in te mogen komen.
  • Korting op de heffing voor alle houders van blauwe milieustickers voor december 2024 die de zone binnenkomen.
  • Uitzonderingen voor bedrijven die in de rode zone zijn geregistreerd tot december 2024, daarna een vermindering tot december 2030.
  • Korting van 90% voor inwoners van de zone tot december 2030.
  • Voor bussen en de beroemde zwarte taxi’s met een Oxford-licentie die binnen de geplande nul-emissiegrens werken, zijn invoeringsschema’s voor nul-emissievloten in heel Oxford afgesproken. Daarom vallen deze niet onder de heffing.

Deze maand voeren de partijen in de raad informeel overleg over de hoogte van de heffingen, de kortingen, enz. Als alle partijen het ermee eens zijn, zou het systeem al in december 2020 in werking kunnen treden.

De nul-emissiezone in Oxford is een vergelijkbaar met het milieusysteem dat in Londen geldt om de emissies terug te dringen. Ook andere steden in het Verenigd Koninkrijk willen de luchtkwaliteit verbeteren door het opleggen van rijverboden. Overigens hebben Italiaanse steden zoals de hoofdstad Rome al vele jaren een rode en groene zone in hun historische centrum.