© Health Innovation School
Author profile picture

Om ervoor te zorgen dat mensen langer actief en vitaal zijn, gebeurt er in de Brainportregio al veel, vertelt Carmen van Vilsteren Director Strategic Area Health TU/e. “Toch kunnen veel van die initiatieven en innovaties een boost gebruiken. De verandering in de zorg moet sneller.” In januari start de regionale Health Innovation School voor Zuidoost-Brabant en die gaat volgens Van Vilsteren die hoognodige boost geven. Vijftig zorgprofessionals leren in een half jaar tijd hoe ze moeten gaan dóén, zodat “we niet in proeftuinen en pilots blijven hangen”.

Regionale editie

De regionale Health Innovatie School (HIS) komt voort uit de landelijke HIS, een gezamenlijk initiatief van het Radboudumc REshape Center  en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport. In 2017 en 2018 volgden zorgprofessionals vanuit heel Nederland de opleiding. “Uit de landelijke evaluatie kwam onder meer naar voren dat innovatie vaak in de regio begint”, vertelt Irene Helderman, innovatiemanager Zorg en ICT bij GGzE. 

In 2019 namen vijftig mensen uit de regio West-Brabant deel aan de HIS. Daar is het Care Innovation Center de kartrekker, vertelt Helderman. Er is provinciale subsidie om het programma uit te breiden in Brabant. “Ik hoorde over de regionale uitbreiding en dacht dat is precies de versnelling die onze Brainportregio nodig heeft.”

Helderman agendeerde de opleiding bij de coöperatie Slimmer Leven, waar regionale zorgorganisaties, de universiteit, hogescholen, provincie, gemeenten en zorgverzekeraars bij zijn aangesloten. De coöperatie wil met “(technologische) innovaties slim inspelen op de actuele uitdagingen en veranderingen in onze maatschappij”, zo vertelt de website. Van Vilsteren is er bestuurslid. 

Van Vilsteren: “We hebben als Slimmer Leven de afgelopen jaren gewerkt aan het Brainport Gezond en Vitaal programma, wat onderdeel is van de Brainport Nationale Actieagenda. In het onderdeel ‘Gezond en Vitaal’ hebben we zes programmalijnen opgezet om meer met elkaar samen te werken.” Programmalijnen als talent en capaciteit, bewegen en vitaliteit en digitale informatie uitwisseling moeten ervoor zorgen dat mensen in de Brainportregio langer vitaal zijn en dat het bemensbaar en betaalbaar is, met meerwaarde voor de economie, legt Van Vilsteren uit. Een voorbeeld van een innovatie, binnen het programma Gezond en Vitaal, is het digitale buurtplein in de Achtse Barrier in Eindhoven. Dit platform geeft informatie over wat de Achtse Barrier biedt om gezond en vitaal te worden en te blijven.

Over de eigen grenzen heen

Als medepromotor van de Health Innovation School Brabant, wil het bestuur van Slimmer Leven eraan bijdragen dat “onze professionals in deze regio veel meer over de eigen grenzen heen gaan kijken”, gaat Van Vilsteren verder. “Dat ze bij innovaties samenwerken met collega’s uit aanpalende domeinen. De meeste mensen zijn vrij traditioneel opgeleid en kijken vooral vanuit een discipline. Bijvoorbeeld vanuit een verzorgingstehuis of vanuit de rol van de universiteit. Wij zijn in de regio al behoorlijk goed op weg maar het altijd een verdere boost krijgen.”

Impact

Vijftig mensen die betrokken zijn bij de zorg kunnen de opleiding volgen. Helderman: “Je hoeft geen hulpverlener te zijn. Als je maar impact kan hebben op veranderingen. Dat je mandaat hebt vanuit de organisatie waar je werkt om aan een project mee te doen. Zodat de projecten die we in de opleiding starten ook zichtbaar een bijdrage aan de praktijk leveren.”

In een half jaar tijd wisselen theorie en praktijk elkaar af. Er zijn zes opleidingsdagen en vier werksessies. Het programma staat op hoofdlijnen. Helderman geeft, namens Slimmer Leven, invulling aan het programma. Dat doet ze samen met Chantal van Spaendonck van Care Innovation Center West-Brabant. “Met een heel team zetten we een intensief programma neer dat past bij deze regio. Ons team krijgt er nu al een boost van. Ik ben heel benieuwd hoe dat straks voor de deelnemers is.”

“Al in de eerste bijeenkomst gaan we naar de concrete vraagstukken. Dat is in deze regio in ieder geval het tekort aan mensen in de zorg. In het programma kijken we breder dan alleen vanuit de ‘zorgbril’ naar dit vraagstuk. Wat kan innovatie aan waarde toevoegen voor zorgverlener en zorgontvanger, hoe kan innovatie helpen om meer te doen met minder mensen, op welke manier kan innovatie bijdragen aan de gezondheid of herstel van mensen zodat instroom in een zorgprogramma afneemt, wat betekent dat voor de organisatie van de zorg en welke stappen zijn dan nu nodig?”

Er zijn verschillende sprekers, zoals Van Vilsteren. Vanuit haar landelijke rol als voorzitter van het Topteam Life Science & Health vertelt zij over het missiegedreven innovatiebeleid van Nederland. “Op landelijk niveau willen we dat mensen in 2040 vijf jaar langer gezond leven.” Van Vilsteren heeft ook kennis en ervaring vanuit de medische industrie mede door haar rol bij Philips en later als CEO en co-founder van onder meer Microsure, 

“Ik zie de opleiding als een sneeuwbal”, zegt Van Vilsteren. “Die vijftig professionals brengen die sneeuwbal verder in beweging. We werken nu met een beperkt aantal mensen aan de verschillende programma’s en er werken heel veel mensen aan een ‘projectje’. Dat bij elkaar brengen, een geheel vormen. Door te gaan doen en niet door erover te blijven praten.”

Slimmer Leven organiseert deze Brabantse editie samen met Care Innovation Center West Brabant en Alles Is Gezondheid, met steun van Provincie Noord-Brabant, Amgen, GGzE, Zorgbelang Brabant ZeelandVerschilmakersTransvormHealth~HollandAcknowledge en Founding Fathers Radboudumc en Ministerie van VWS.

Aanmelden kan via: Health Innovation School.