Author profile picture

Afi is een monitor die hartritmestoornissen op een eenvoudige en niet-ingrijpende manier opspoort. Het kan jaarlijks het leven redden van duizenden mensen. Wereldwijd lopen miljoenen mensen rond die een hartritmestoornis hebben zonder dat te weten. Zij lopen een verhoogd risico op een hartaanval of beroerte. Maar het opsporen van een hartritmestoornis is niet zo gemakkelijk. Om die mensen toch op de radar te krijgen, is Praxa Sense een instrument aan het ontwikkelen dat patiënten een maand lang op hun borst geplakt krijgen.

Leonard Moonen (30 jaar) is de oprichter van de startup, die samenwerkt met de Nederlandse Hartstichting. Het apparaat heeft de vrolijke naam ‘Afi’ meegekregen, naar ‘atrial fibrillation’ ofwel boezemfibrillatie, een belangrijke vorm van een hartritmestoornis.

Waaruit bestaat uw instrument?

Moonen: “Ons instrument is een hartritmemonitor, een klein apparaat met een aantal sensoren die doorlopend onder andere het hartritme en het bloedvolume vaststellen. Het instrument wordt eenvoudig met een plakkertje aan de borst vastgemaakt. De patiënt houdt dat dertig dagen om. Na afloop wordt de data geanalyseerd via kunstmatige intelligentie en kan de diagnose worden vastgesteld.”

Wat maakt Afi zo bijzonder?

“Als nu het vermoeden bestaat van een hartritmestoornis wordt de elektrische registratie van het hartritme gecheckt door het maken van een elektrocardiogram (ECG). Als het ECG niets aantoont, kan de arts een Holter-onderzoek voorschrijven. Daarbij krijgt de patiënt een draagbaar ECG-opnameapparaat om dat hij 24 uur en soms wel 48 uur moet dragen. De patiënt is daarbij verbonden met vijf tot acht elektroden. Dat is best wel een marteling. Na afloop leest de arts de gegevens handmatig uit.

Het probleem is dat hartritmestoornissen maar sporadisch optreden, vaak maar eens per maand. Je moet dus als patiënt geluk hebben dat dat niet gebeurt als je zo’n Holter-apparaat draagt. De Afi kan wél accuraat hartritestoornis opsporen. De gegevens kunnen realtime worden afgelezen, ook al kiezen we in eerste instantie ervoor dat de arts de gegevens analyseert nadat de patiënt de Afi na gebruik heeft afgegeven.”

Wat is het risico van een hartritmestoornis eigenlijk?

Boezemfibrillatie, de belangrijkste vorm van hartritmestoornis, kan leiden tot een TIA of een beroerte als bloedpropjes vanuit het hart naar de hersenen schieten. Deze beroertes kunnen worden voorkomen wanneer eerder boezemfibrillatie wordt aangetoond, waardoor de cardioloog een tijdige en effectieve behandeling kan bieden. Hartritmestoornis leidt ook tot een grotere kans op hartfalen.

Vaak weten mensen niet dat ze aan hartritmestoornis lijden of het is moeilijk aan te tonen omdat het zo sporadisch voorkomt. Bijna acht miljoen 65-plussers in de Europese Unie hadden in 2016 last van boezemfibrillatie. Volgens berekening zal dit cijfer verdubbeld zijn tegen 2060. Onbehandelde boezemfibrillatie maakt de kans op een beroerte vijf keer groter.”

De ‘Afi’ komt dus heel erg gelegen. Wanneer komt het op de markt?

Komende maanden worden klinische testen gedaan in twee Nederlandse ziekenhuizen. We verwachten begin 2022 met de verkoop aan ziekenhuizen te kunnen beginnen.”

Wat kunnen we nog meer verwachten van de Afi?

“Op dit moment zijn we hard bezig om de Afi om te bouwen voor het onder controle houden van coronapatiënten met ademhalingsproblemen. De meeste van zulke patiënten zieken thuis uit, maar bij de risicogroep (ouderen, patiënten met hart- en vaatziekten, red.) moet de vinger aan de pols. De omgebouwde Afi gaat het zuurstofniveau in het bloed van de patiënt bijhouden. Als dat op een te lage waarde komt, moet zo’n patiënt in het ziekenhuis worden opgenomen. Gebeurt dat op het juiste moment dan hoeft een patiënt niet naar de intensive care, waardoor die afdeling wordt ontlast.”

De coronacrisis is bijna voorbij. Bent u er niet een beetje laat mee?

“Eerder was niet mogelijk, want de ontwikkeling van hardware kost tijd. Hoe dan ook verwachten we nog zo’n zes weken ontwikkelingstijd nodig te hebben. De productietijd is vervolgens een maand. Zolang er geen vaccin is voor COVID-19 en er geen voldoende groepsimmuniteit is opgebouwd, moeten we ons voorbereiden op een tweede golf van besmettingen van het coronavirus. Hiernaast blijft het ook een nuttige ontwikkeling in de toekomst om patiënten uitgebreider thuis te kunnen volgen.”

Wat is uw betrokkenheid bij het probleem van hartritmestoornis?

“Ik ben industrieel ontwerper met een medische master-specialisatie. Na mijn studie ben ik met Liselotte Stolk een eigen ontwerpbureau in Delft begonnen. Daarnaast heb ik een studie gedaan bij het CardioLab in Delft, dat zich richt op geïntegreerd productontwerp. (In het CardopLab werken de Technische Universiteit van Delft, de Nederlandse Hartstichting en Philips Design samen). Het Cardiolab is opgericht om slimme technologie te gebruiken om hart- en vaatziekten in een vroeg stadium op te sporen. De Hartstichting kwam met de vraag of ik een betere oplossing kon bedenken om boezemfibrillatie op te sporen. Daarna heb ik met Liselotte het bedrijf Praxa Sense opgericht om het product verder te ontwikkelen.”

Hoe komt u eigenlijk aan de naam van het bedrijf: Praxa Sense?

“Dat is een leuke vraag. Praxa komt van Praxagoras, een medicus uit het oude Griekenland. Hij was de eerste die het belang inzag van het opnemen van de pols bij het vaststellen van een diagnose.”