ePatch © Philips
Author profile picture

Het Groningse Martini Ziekenhuis, een innovatief topklinisch ziekenhuis met een gespecialiseerd hartritmecentrum, gaat gebruik maken van een nieuwe service voor het diagnosticeren van patiënten met een mogelijke hartritmestoornis. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de ePatch van Philips, in combinatie met het op AI-gebaseerde Cardiologs-analyse platform. De oplossing is al van waarde gebleken voor het cardiologieteam van het Martini Ziekenhuis, dat hiermee hartritmestoornissen kon identificeren bij meerdere patiënten.

  • De kleine ePatch kan patiënten meer comfort bieden en helpen om de diagnose van hartritmestoornissen te verbeteren.
  • Een Holtermonitor meet het hartritme van patiënten op basis van de elektrische activiteit.
  • De introductie van de ePatch bouwt voort op succesvol gebruik in de VS.

Deze ritmestoornissen zijn door de langere monitoringsduur opgemerkt, omdat traditionele testmethoden zoals coventionele Holter-monitoren of ECG-testen in rust een beperkte monitoringsduur hebben. De nieuwe aanpak biedt voor cardiologische en neurologische teams een oplossing die verbeterde mogelijkheden biedt voor het detecteren en diagnosticeren van onder andere boezemfibrilleren, een veel voorkomende en potentieel levensbedreigende hartritmestoornis.

In Nederland zijn er volgens de Hartstichting 373.700 mensen die weten dat ze boezemfibrilleren hebben. Naar schatting zijn er daarnaast 80.000 mensen met boezemfibrilleren die het nog niet weten. De aandoening verhoogt het risico op een beroerte, dementie en hartfalen aanzienlijk, maar wordt vaak niet ontdekt omdat het asymptomatisch kan zijn en niet vaak voorkomt. Om de oorzaak te vinden, worden patiënten vaak doorverwezen naar een huisarts of cardioloog die de diagnose doet aan de hand van elektrocardiogram (ECG).

De ePatch kan de conventionele Holter-sensoren vervangen die onhandig kunnen zijn voor patiënten om te dragen, arbeidsintensief zijn voor zorgverleners en beperkte monitoringsduur leveren. Continue registratie gedurende een langere periode op basis van de ePatch biedt meer data en uitgebreide inzichten in de gezondheid van patiënten.

Op de borst

De sensor kan geleverd worden in kant-en-klare kits en wordt door een cardioloog of verpleegkundige op de borst (sternum) van de patiënt aangebracht tijdens een bezoek aan het ziekenhuis. De sensor registreert en bewaart de gegevens van het hart van de patiënt zowel overdag als ‘s nachts voor meerdere dagen tot een maximale periode van 14 dagen. De gegevens worden vervolgens opgehaald en geanalyseerd door software die gebruik maakt van kunstmatige intelligentie. Deze software zoekt volledig geautomatiseerd naar onregelmatigheden die kunnen wijzen op hartritmestoornissen en vertaald deze direct in een conceptrapport.

ePatch © Philips
ePatch © Philips

Voorheen moesten patiënten een conventionele Holtermonitor gebruiken waarbij tot tien ECG-elektroden, elk met een eigen kabel, op de borst van de patiënt werden bevestigd, gekoppeld aan een groot controleapparaat dat aan een riem werd gedragen. Dit kan de bewegingsvrijheid van patiënten beperken en daardoor mogelijk ook de diagnostiek beïnvloeden. Het aanbrengen van de sensor, de gegevensanalyse en -rapportage en het reinigingsproces achteraf kunnen arbeidsintensief en inefficiënt zijn voor zorgverleners. Bovendien is een Holtermonitor relatief duur en dus meestal beperkt beschikbaar in ziekenhuizen, waardoor patiënten moeten wachten op hun tests.

Geavanceerde technologie

“De introductie van dit innovatieve programma betekent een belangrijke stap voorwaarts in het detecteren en behandelen van hartritmestoornissen,” zei Dr. Robert Tieleman, cardioloog in het Martini Ziekenhuis. “Met gebruiksvriendelijke en geavanceerde technologie verbetert dit programma onze mogelijkheden om hart- en beroertepatiënten te monitoren en te ondersteunen. Vooral de langere monitoringsperiode en de monitoringsgegevens met minder ruis tijdens beweging verbeteren de detectie van mogelijke ritmestoornissen. Dit is zeer belangrijk voor de individuele behandeling van patiënten, omdat we uiteindelijk de medische uitkomsten en kwaliteit van leven kunnen verbeteren.”

“Met de mogelijkheid van de ePatch om langer patiënten te volgen hebben we een grotere kans om een hartritmestoornis te vinden,” zegt Alexandra Bevers, hartfunctielaborant en Holteranalist bij het Martini Ziekenhuis. “Omdat de ePatch één apparaatje is dat goed op de borst van de patiënt blijft zitten, vergeleken met een traditionele Holtermonitor met zeven elektroden, resulteert dit in minder ruis en een meer betrouwbare opname van gegevens die Holteranalisten zoals ik in staat stelt sneller de gegevens te evalueren en de cardiologen de informatie te geven die ze nodig hebben voor de diagnose.”

Werkdruk

Naast het verbeteren van de ervaringen en diagnoses van patiënten, wil de afdeling cardiologie van het Martini Ziekenhuis met dit programma de groeiende werkdruk op het personeel aanzienlijk verlichten en tegelijkertijd de kosten reduceren.