NXP, High Tech Campus Eindhoven
Author profile picture

Burgemeester John Jorritsma greep zijn nieuwjaarsreceptie aan voor een ferm statement: alleen met een grootschalige herindeling kan Eindhoven de vuist maken die nodig is om het voorzieningenniveau en de ontwikkeling van betere verbindingen op orde te krijgen. Zaken die hard nodig zijn om aantrekkelijk te blijven voor internationale talenten. Niet iedereen bleek even gecharmeerd van de aanbevelingen van de burgemeester. In een korte serie peilden wij de reacties in het innovatieve ecosysteem binnen Brainport Eindhoven. Vandaag: Hans Brouwhuis, directielid van NXP Nederland.

Hans Brouwhuis NXPNXP’s Hans Brouwhuis is een voorstander van de door John Jorritsma voorgestelde herindeling. Maar wel tegen wil en dank. “Jammer genoeg moet Jorritsma stappen voorstellen om de politieke macht opnieuw te rangschikken. In de huidige context is dat een verstandige korte-termijnstap, maar het is eigenlijk vreemd dat we vanuit de overheid nog steeds zo focussen op de meer fysieke en bestuurlijke grenzen zoals wijken, steden, provincies etcetera. Het is zo nu en dan werkelijk benauwend om de discussies daarover te horen. Mensen, maar ook maatschappelijke krachten, richten steeds meer hun eigen virtuele omgevingen in en sluiten die aan op bestaande. De grenzen van wijken, van een stad en van landen vervagen in toenemende mate, ook voor wat betreft maatschappelijke waarde.”

Brouwhuis, directielid van NXP Nederland en site manager van de vestiging op de High Tech Campus, vindt het dan ook “te gek voor woorden” dat er een strijd moet worden gevoerd met Den Haag “terwijl we midden in een sluipende en slopende tsunami zitten van virtualisering en globalisering die onze voedingsbodem, ons ecosysteem, op termijn zal verzwakken, als we niet verstandiger omgaan met onze prioriteiten, investeringen en bundeling van krachten.”

Voor een voorbeeld daarvan hoeft hij niet lang te zoeken. “Ik zat afgelopen week in een bijeenkomst van de gemeenteraad over de radicale omkering van de lokale democratie, waar men het ook over aanpassing van structuren had. Maar dat debat vond plaats zonder een visie neer te zetten over hoe onze toekomst er potentieel uit zou kunnen komen te zien, inclusief externe factoren. Er was ook geen discussie over wat je in deze context zou willen zijn of hoe je daar kennis en leiderschap voor zou willen mobiliseren. Waarom wil je dan veranderen was de vraag die bij mij opkwam. We gaan overigens met het groepje van reflectanten van die avond nog een keer bij elkaar zitten, omdat we ons zorgen maken over het vermeende gebrek aan voortgang en inzicht, om te kijken of we kunnen helpen.”

Stip

Screen Shot 2017-01-14 at 20.31.00Een “stip op de horizon” is volgens Brouwhuis nodig om een zo scherp mogelijk toekomstbeeld te schetsen, dat ons kan helpen wel de juiste keuzes te maken en te kunnen leren. “Zo kunnen we maatschappelijke investeringen – in tijd of geld – toetsen op duurzaamheid. Hierbij gaat het om de ontwikkeling van bijvoorbeeld een stadsvisie om lokale democratie te vormen en te verbinden met de “werkelijkheid van buiten” maar ook om visies voor ons eigen gemeenschappelijke ecosysteem. Dat laatste moet ervoor zorgen dat er een gezond ecosysteem blijft: denk daarbij aan de concurrentiepositie van bedrijven, onderwijs, inkomen of ons regionaal product, aantrekkelijkheid voor talent, etcetera, maar ook het versterken van maatschappelijke ontwikkelingen. We hebben hier veel te verliezen; als we niet oppassen verprutsen we het.”

Die stip op de horizon is zo belangrijk omdat een scherper toekomstbeeld ons kan helpen bij de keuzes van nu, bijvoorbeeld bestuurlijk. Bij de invulling van die stip ziet Brouwhuis een verdere verschuiving van de fysieke naar de virtuele wereld. “Geldstromen, informatiestromen, retail, onderwijs, zorg, het zal allemaal veel minder afhankelijk zijn van fysieke locaties zoals banken, postkantoren, winkels, schoolgebouwen, buurthuizen, gevangenissen, verzorgingstehuizen, ondersteuningscentra, etcetera. Deze ontwikkeling zal versnellen als augmented reality – een veelbelovende samensmelting van fysieke en virtuele waarneming – gaan doorzetten. Gelukkig zie je nu al veel initiatieven om zaken uit deze virtuele wereld toegankelijker te maken voor verschillende lokale doelgroepen, zoals jeugd, ouderen, vluchtelingen, laaggeletterden.”

NXP

Voor grote bedrijven als NXP zal een herindeling rond Eindhoven relatief weinig directe gevolgen hebben. “Even heel zwart/wit, een multinational gaat daar zitten waar de klanten zitten en in regio’s die nu én op termijn een goed ecosysteem hebben voor de bedrijfsonderdelen. Een groot internationaal bedrijf als het onze is niet meer in staat om de vele lokale ecosystemen optimaal te helpen ontwikkelen zoals we dat voor Eindhoven hebben gezien bij Philips in de vorige eeuw. Vanuit de medewerkers geredeneerd die in dit ecosysteem verblijven is het echter een ander verhaal en wat dat betreft staat het belang van het Eindhovense ecosysteem zeer goed op ons netvlies.”