autobezit
Author profile picture

(onderaan dit artikel een interactieve kaart)

Eindhoven heeft relatief weinig auto’s per huishouden, maar de autodichtheid (aantal auto’s per vierkante kilometer) is desondanks hoog. Het autobezit per huishouden is het hoogst in de buitenwijken en het laagst in de stadskern. Ook in de dorpen rondom de stad is het autobezit per huishouden veel hoger dan gemiddeld. Dat meldt CBS.


Lees hier meer over autogebruik in Brabant


 

Autobezit per huishouden in Eindhoven
Autobezit per huishouden in Eindhoven: in de binnenstad relatief weinig, in de buitenwijken meer

Er zijn in Eindhoven 90.355 personenauto’s van particulieren in 2016. Dat zijn er 0,8 per huishouden. In Nederland zijn er in 2016 bijna 7,2 miljoen personenauto’s van particulieren. Dat is gemiddeld 0,9 personenauto per huishouden.

Per vierkante kilometer telt Eindhoven gemiddeld 1.031 personenauto’s. In heel Nederland zijn er gemiddeld 123 personenauto’s per vierkante kilometer.

Autobezit per vierkante kilometer in Eindhoven (donkerder is meer auto's)
Autobezit per vierkante kilometer in Eindhoven (donkerder is meer auto’s)

Als buurten in steden met elkaar worden vergeleken, is te zien dat het aantal auto’s per huishouden duidelijk lager is in dichtbevolkte dan in dunbevolkte gebieden. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in de binnenstad van Rotterdam en Den Haag, maar ook in Eindhoven. Voorzieningen zoals winkels, werk en openbaar vervoer zijn hier dichtbij, waardoor een auto minder nodig is.

Autobezit per huishouden over heel Nederland
Autobezit per huishouden over heel Nederland

In Den Haag is het autobezit per vierkante kilometer het hoogst. Net als in andere stedelijke gemeenten is het aantal auto’s per huishouden hier op of onder het Nederlandse gemiddelde. Maar omdat bewoners in deze steden dicht op elkaar wonen, staan er toch veel auto’s geparkeerd.

Het aantal personenauto’s op naam van particulieren nam in 2015 toe tot bijna 7,2 miljoen, ruim 1 procent meer dan in het jaar daarvoor. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven staan de meeste auto’s geregistreerd. Deze gemeenten zijn samen goed voor een tiende van alle personenauto’s in Nederland.

Er zijn in Nederland gemiddeld 93 personenauto’s per 100 huishoudens. Sterk stedelijke gemeenten hebben gemiddeld een laag aantal personenauto’s per huishouden en niet-stedelijke gemeenten hebben juist een hoog aantal personenauto’s per huishouden.

Check hier uw eigen buurt (ook buiten Eindhoven, zoom in tot het gewenste niveau):