© Boortmalt
Author profile picture

Mout maken is niet zo complex. Maar op een duurzame manier deze voor bier onmisbare grondstof produceren, is een heel ander verhaal. Je hebt er namelijk heel veel warmte voor nodig. De mouterij Boortmalt in Issoudun (Midden-Frankrijk) heeft daarvoor de grootste thermische zonne-installatie van het land in gebruik genomen. De installatie voorziet in 10 procent van de warmtevraag van de vestiging.  Boortmalt wil tegen 2030 de CO2-uitstoot van zijn activiteiten wereldwijd met minstens 50 procent verminderen. Mede door deze installatie komt Frankrijk weer een stap dichter bij zijn doel om de eerste CO2-neutrale staat van Europa te worden.

Prijs

De moutproducent heeft van het verkleinen van de CO2-voetafdruk een prioriteit gemaakt. Het verminderen van het energieverbruik en de uitstoot is een van de vier hoofddoelstellingen van Boortmalt voor duurzame ontwikkeling, samen met waterbesparing, duurzame landbouw en gezondheids- en veiligheidskwesties.

Een jaar terug bouwde Boortmalt een thermische zonnecentrale op hun vestiging in Issoudun. Daar bevindt zich een van de meest geavanceerde mouterijen. Met een oppervlakte van 14.252 m2 en wat de warmtecapaciteit betreft is het de grootste installatie in zijn soort. 

Dit project voor thermische zonne-energiecentrales was de winnaar van de RFP 2018 voor ‘Grootschalige thermische zonne-installaties’, georganiseerd door ADEME, het Franse agentschap voor ecologische transitie ((Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie). Het doel van het initiatief is de zoektocht naar alternatieve energieoplossingen te stimuleren.

Boortmalt investeert al enkele jaren in alternatieve energiebronnen om de CO2-uitstoot te verminderen en het verbruik van fossiele brandstoffen te beperken. Dat gebeurt onder meer met warmtekrachtkoppelingen (WKK). Al in 2013 werd een biomassacentrale in gebruik genomen. “Daarin worden de restproducten van de mouterij verbrand”, legt Tim Fievez uit, plantmanager van de mouterij in Issoudun.

Warmte

“Onze thermische installatie lijkt van buitenaf sterk op een traditionele installatie met zonnepanelen”, zegt Fievez. “Maar in deze panelen stroomt water. We genereren namelijk geen elektriciteit, maar we warmen water op. Dat warm water gebruiken we niet rechtstreeks. We gebruiken dat om lucht op te warmen dat we in ons proces gebruiken.”

De centrale genereert 8,5 GWh duurzame, koolstofarme warmte per jaar, wat neerkomt op ongeveer 10 procent van de behoeften van de mouterij. Met deze voorziening kan de jaarlijkse lozing van 2100 ton CO2 in de atmosfeer worden vermeden, ofwel het jaarlijkse equivalent van de uitstoot van ruim duizend auto’s. Dankzij deze nieuwe faciliteit komt nu 50 procent van de warmte die nodig is om de mouterij te laten draaien uit duurzame bronnen. Dit aandeel zal de komende jaren nog verder toenemen.

Volgens Fievez voldoet de installatie aan de verwachtingen. “We zitten in Midden-Frankrijk. Hier schijnt de zon vaak genoeg om de installatie te laten werken. We hebben de doelstellingen inzake CO2-reductie al in het eerste jaar gehaald. In dat opzicht doet het wat we verwacht hadden. Het is ons doel om een lagere CO2-emissie te halen en uiteindelijk in de toekomst een CO2-neutraliteit te bereiken.”

NextGeneration EU

De coronacrisis is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Met NextGenerationEU – met 806,9 miljard euro het grootste herstelplan ooit – wil de Europese Unie de lidstaten helpen om sterker uit de crisis tevoorschijn te komen. Het coronaherstelfonds vormt de kern van dit plan (723,8 miljard euro).

Dit fonds heeft twee doelen: ten eerste de Europese economie uit de recessie trekken die door de coronapandemie is veroorzaakt. Tegelijkertijd is het bedoeld om een impuls te geven aan belangrijke investeringen voor de toekomst en aan maatregelen om verandering door te voeren.

Alle 27 lidstaten hebben een plan ingediend. Of al het geld ook daadwerkelijk wordt uitgekeerd, is afhankelijk van een uiteindelijke beoordeling van de projecten. Zo moeten bijvoorbeeld de landen ten minste 37 procent van hun begroting besteden aan klimaatmaatregelen en 20 procent aan digitalisering.

Minder afhankelijk van gas 

Dankzij het project is Boortmalt ook minder afhankelijk van gas. Dat is zeker op dit moment door de oorlog in Oekraïne urgenter dan ooit. “Dankzij dit project hebben we minder behoefte aan onze gasbrander. De zonnepanelen functioneren vooral tijdens de zonnige  maanden, de lente, de zomer en het najaar. In de winter is de energieopbrengst zeer beperkt. Je kan dus niet zomaar je gasbrander vervangen door een thermische zonnepanelen. In de winter riskeer je dan immers onvoldoende warmte productie te hebben.” 

De Boortmalt Group is een dochteronderneming van Axereal.  De grootschalige faciliteit op de mouterij is representatief voor de algemene strategie voor duurzame ontwikkeling van de Axereal Group. “We willen onze winstgevendheid verhogen, met name door te focussen op de structurering van onze kanalen”, zegt Paul-Yves L’Anthoën, CEO van Axereal Group. “Milieuvriendelijke productie, hoge milieuwaarde, koolstofarme kanalen en nieuwe generatie graanopslag zijn allemaal onderwerpen waarin we een leidende rol op ons nemen, evenals op vele andere gebieden. Elke stap naar een duurzamere productie is een volgende stap om te voldoen aan de verwachtingen van onze klanten, en uiteindelijk ook van de consumenten.”

De zonnepanelen die warm water genereren. © Boortmalt

Ambitie 

Er zijn ambities om andere vestigingen eveneens te voorzien van dergelijke technieken. “We hebben sowieso zon nodig”, zegt Fievez. “De techniek is dus vooral geschikt voor zonnige oorden. In het noorden van Europa zal de installatie minder goed werken omdat er te weinig zon is. Daar moet je naar andere technologieën kijken. In onze groep wordt er veel onderzoek gedaan naar welke technische oplossingen er zijn  om de afhankelijkheid van de traditionele brandstoffen zo veel mogelijk af te bouwen en de CO2-uitstoot te verlagen. Alle verschillende technologieën worden onderzocht, varierend van zonnepanelen, geothermie, tot warmtepompen.”

Stijgende energieprijzen 

“De kostprijs van de zonne-energie is zeker competitief met traditionele energiebronnen”, zegt Fievez. “Op het moment van de huidige crisis wordt het alleen maar relevanter. De energie is afhankelijk van de zon en niet van de gasprijs of wat er in Rusland gebeurt. Dat biedt ook wel een zekere prijsstabiliteit, die  gas momenteel  niet kan bieden.”

Overheidssteun

Boortmalt benadrukt dat de projecten voor alternatieve energieopwekking mede konden worden gerealiseerd dankzij steun van de Franse overheid. Het Issoudun-mouterijproject ontving een subsidie ​​van meer dan 3 miljoen euro.

Boortmalt
De zonnecentrale van Boortmalt. © Boortmalt

Steun ons!

Innovation Origins is een onafhankelijk nieuwsplatform, dat een onconventioneel verdienmodel heeft. Wij worden gesponsord door bedrijven die onze missie steunen: het verhaal van innovatie verspreiden. Lees hier meer.

Op Innovation Origins kan je altijd gratis artikelen lezen. Dat willen we ook zo houden. Heb je nou zo erg genoten van de artikelen dat je ons een bedankje wil geven? Gebruik dan de donatie-knop hieronder:

ValutaBedrag