© Dimitris Vetsikas/Pixabay
Author profile picture

In een poging om de inconsistente output van offshore zonne- en windenergie in balans te brengen, ontwikkelen start-ups zoals Weco en AE WaveHexapod baanbrekende golfenergieconverters. In samenwerking met Fieldlab Campus@Sea banen deze bedrijven de weg voor verbeterde hernieuwbare energieopwekking.

Weco heeft een drijvende cilinder gemaakt die golfbewegingen omzet in energie, terwijl AE WaveHexapod een systeem met zes poten gebruikt voor efficiënte energieomzetting. De constante beschikbaarheid van golfslagenergie zorgt ervoor dat de output van offshore windmolenparken met 10 tot 20% zou kunnen toenemen. Dit zou ook kunnen leiden tot een aanzienlijke kostenverlaging bij het opwekken van elektriciteit, waardoor de prijzen zouden kunnen dalen tot slechts 5 cent per kilowattuur. De eerste golfslagenergie zal naar verwachting binnen drie tot vier jaar het nationale elektriciteitsnet bereiken, wat een belangrijke vooruitgang betekent in het proces van energietransitie.

Weco’s golfenergieconvertor

Weco heeft een innovatieve drijvende cilinder ontwikkeld die golfbewegingen omzet in energie. Deze cilinder, bescheiden van formaat met een breedte van 2 meter en een diameter van een halve meter, maakt gebruik van een mechanisme dat lijkt op een fietsdynamo om elektriciteit op te wekken. De opgewekte elektriciteit wordt vervolgens via kabels getransporteerd naar een tussenstation op het land of op zee. Dit compacte ontwerp maakt de omvormer niet alleen kosteneffectief, maar vereenvoudigt ook het installatieproces op zee, waardoor het een meer levensvatbare oplossing wordt voor de duurzame energiesector.

© Weco

Weco’s golfenergieconvertor heeft een unieke eigenschap – hij kan zowel de verticale als de horizontale bewegingen van golven benutten, waardoor de omzettingsefficiëntie wordt verdubbeld. Deze technologische verfijning vergroot de hoeveelheid energie die kan worden opgewekt uit een bepaalde golf aanzienlijk en betekent een sprong voorwaarts op het gebied van de conversie van golfenergie.

Een kosteneffectieve energieoplossing

De kosten van golfslagenergie kunnen de prijs van elektriciteit aanzienlijk verlagen, met schattingen van slechts 5 cent per kilowattuur. Dit is een aanzienlijke verlaging ten opzichte van de huidige consumentenprijzen, waardoor golfslagenergie een zeer aantrekkelijk alternatief is voor traditionele energiebronnen. Golfslagenergie kan de output van offshore windparken met 10 tot 20 procent verhogen, afhankelijk van de golf- en windomstandigheden. In de wereldwijde zoektocht naar duurzamere energiebronnen kunnen deze kosten- en efficiëntievoordelen de weegschaal doen doorslaan ten gunste van golfslagenergie.

Ondanks het veelbelovende potentieel hebben golfenergieconverters te maken met uitdagingen zoals stormschade en corrosie. Weco ontwikkelt daarom samen met AE WaveHexapod oplossingen voor deze uitdagingen. AE WaveHexapod heeft bijvoorbeeld een dompelplatform ontwikkeld dat is uitgerust met een hijssysteem dat de hexapods uit het water kan tillen tijdens ruw weer, waardoor ze minder vaak gerepareerd hoeven te worden.

Grote stappen

Weco is niet de enige die de kracht van golven wil benutten. Andere bedrijven, waaronder de bedrijven die zijn opgenomen in de “Top 10 Wave Energy Startups“, maken ook grote stappen in de golfenergietechnologie. Hiertoe behoren Ocean Power Technologies, dat zich richt op het opvangen en omzetten van golfenergie in elektriciteit met behulp van innovatieve stroomafnamesystemen, en AW-Energy, dat de WaveRoller heeft ontwikkeld, een volledig ondergedompelde golfenergieconvertor die gebruik maakt van het fenomeen golfslag.

Deze startups lopen voorop in de golfenergiesector en dragen bij aan de wereldwijde energietransitie naar schonere en duurzamere energiebronnen. Met hun innovatieve golfenergieconvertoren en offshore oplossingen voor hernieuwbare energie effenen ze het pad voor een groenere toekomst.

Constante beschikbaarheid

Golfslagenergie zal een cruciale rol spelen in het bereiken van een net-nul wereld in 2050, zoals voorgesteld door het Internationaal Energie Agentschap. De constante beschikbaarheid van golfslagenergie maakt het een betrouwbare energiebron die perioden van lage zonne- of windenergieproductie kan overbruggen zonder dat er grootschalige batterijopslag nodig is. Dit, in combinatie met het potentieel voor een hoge energie-output vanwege de dichtheid van het water en voorspelbare golfpatronen, maakt golfslagenergie een veelbelovende oplossing voor de wereldwijde energiecrisis.