Courtesy of GlasPort Bio
Author profile picture

About GlasPort Bio

  • Founders: Vincent O'Flaherty, Ruairi Friel, Killian O'Briain
  • Founded in: 2018
  • Employees: 13
  • Money raised: 2.5 million in grants and 2 million from other sources
  • Ultimate goal: Our vision for ourselves is an R&D company focused on making agriculture sustainable and minimize waste.

De agrarische sector heeft een paradoxaal probleem: hoe beter we worden in het produceren van voedsel, hoe meer afval er ook ontstaat. Mest en slurries die door de veehouderij worden geproduceerd, moeten worden opgeslagen om vervuiling met methaan en stikstof te verminderen. In Nederland is dit zo’n probleem geworden dat de overheid zelfs boerderijen wil opkopen om de veestapel in te krimpen.

Het in Ierland gevestigde GlasPort Bio heeft mogelijk een antwoord op dit probleem. De start-up maakt chemische middelen waarmee je mest kunt behandelen om zo de methaanproductie te verminderen. Zij werken ook aan manieren om waardevolle grondstoffen uit dierlijke mest te halen. Waar anderen afval zien, ziet Glasport grondstof voor het maken van mineraalrijke meststoffen. Vincent O’Flaherty van Glasport Bio vertelt er meer over in in deze aflevering van Start-up of the day.

Hoe is het begonnen?

“Ik ben 25 jaar lang bezig geweest met de optimalisatie van de methaanproductie in biogasinstallaties. Vanuit die achtergrond kun je manieren bedenken waarop we die methaanuitstoot kunnen beheersen en uiteindelijk verminderen. Mijn medeoprichters en ik kennen elkaar al jaren. Ik ben een microbioloog op dit gebied, Killian O’Briain heeft een achtergrond van meer dan 30 jaar in de landbouw en diergezondheid en Ruairi Friel is een MBA met een biotech-achtergrond die veel met start-ups heeft gewerkt.”

Wat doet Glasport Bio?

“Samen met deze collega’s ben ik in 2018 Glasport Bio begonnen. Het bedrijf is opgezet om twee platformtechnologieën te commercialiseren. De eerste is voor gebruik in diervoeders. Zo kan de uitstoot van methaan verminderen en meer voedingsstoffen uit het voedsel te halen, ten gunste van het dier. De tweede is om opgeslagen mest en slurries aan te pakken, waarvan er ongeveer een miljard ton in de EU ligt opgeslagen. Wettelijk gezien moeten ze worden opgeslagen om het milieu te beschermen. Maar ze vormen ook een enorme hulpbron vanuit het oogpunt van de circulaire economie.”

Lees ook: Biochar biedt boeren nieuwe manier om met hun land geld te verdienen

“Ons tweede platform is erop gericht opgeslagen mest zodanig te stabiliseren dat we de uitstoot van broeikasgassen verminderen en de nutriëntenwaarde behouden. Deze kunnen worden omgezet in organische meststoffen. Op die manier bereik je circulariteit in het landbouwsysteem.

Neem als voorbeeld stikstof. Ongeveer drie procent van alle energie op aarde wordt gebruikt om stikstof vast te leggen en ammoniak te maken. Deze ammoniak wordt vervolgens gebruikt om kunstmestproducten te maken. Het gaat dus gepaard met een enorme CO2-voetafdruk. Een ander voorbeeld is fosfor, dat nodig is bij het telen van voedsel. Die voorraad is eindig. een van de twintig kritische materialen van de EU. Wat wij doen, is die voedingsstoffen vasthouden en voorkomen dat ze verloren gaan.”

Hoeveel kan er dan uit mest worden teruggewonnen?

“We hebben een paar verschillende case studies gedaan. In het geval van de varkenshouderij hebben we de behoefte aan meststoffen voor de graanproductie met ongeveer 30 procent verminderd. Dat is alleen voor stikstof. We hebben ook de hoeveelheid methaan die vrijkwam met meer dan 80 procent verminderd. En het methaangas hebben we niet laten ontsnappen, maar wordt gebruikt voor energieopwekking in biogasinstallaties. “

Westway Health, NUIG. Andrew Downes, Xposure

Hoe draagt dit bij tot een schoner milieu?

“We moeten zo snel mogelijk werk maken van de vermindering van broeikasgassen. Mechanismen vinden die echt aanzetten tot actie, vooral in de landbouwsector. In Nederland zijn de opties voor de boer vrij beperkt. Je kunt het product aanzuren,. Maar dat is erg duur en neemt een groot deel van de bruikbaarheid van het product weg. Ik denk dat wij samen met boeren die emissies kunnen aanpakken. En daarmee ook andere problemen helpen oplossen, zoals de terugwinning va mineralen als fosfor.”

Hoe ziet de toekomst eruit?

“In de loop van honderden gesprekken, kopjes koffie – en een flink aantal biertjes- hebben we die manieren uitgeplozen om boeren daadwerkelijk op een economisch voordelige manier met dit probleem te helpen. We zijn in een laboratorium begonnen. Nu werken we op grootschalige commerciële bedrijven in zowel de varkens- als de zuivelsector. De eerste commercialisering met ons mestproduct vindt later dit jaar plaats. Ons tweede project, dat mineralen uit mestvoorraden haalt, komt over twee jaar uit.”