Author profile picture

Brainport Development heeft de afgelopen jaren veel betekend voor de regio, maar tegelijkertijd staan de activiteiten door gebrek aan geld ook onder druk. Daarom vraagt Brainport Development de aangesloten gemeenten om extra financiering voor de komende vier jaar. Het Eindhovense gemeentebestuur vraagt de gemeenteraad dat verzoek te honoreren.

Bovenop de “normale” subsidie van 1,4 miljoen per jaar zou er een bewonersbijdrage van 128.000 euro moeten komen én nog een nader te bepalen bedrag voor een extra impuls rond internationalisering. Volgens het college is rekening gehouden met de 1,4 miljoen maar zou de onderbouwing van beide andere bedragen nog gevonden moeten worden in de Kadernota 2017.

Brainport_logo_defVolgens het college zijn de gevolgen voor de werkgelegenheid groot als de Raad niet akkoord gaat met de nieuwe financiering voor de jaren 2017-2020. Het zou daarbij gaan om “het toekomstbestendig houden van de banenmotor voor de gehele Brainportregio”. Meer specifiek ziet het gemeentebestuur gevolgen voor de ontwikkelkracht in de grootschalige regionale living labs, programma’s die toezien op het aantrekken van nieuwe buitenlandse investeringen, programma’s voor het aantrekken van talent en de ondersteuning van de internationaliseringsagenda.


Lees ook: Door gebrek aan geld miste Brainport bijna de Singularity-kans


 

Alle 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven betalen mee, maar Eindhoven, Helmond, Best en Veldhoven dragen extra bij omdat zij ook meer profiteren van Brainport Development. De extra impuls voor internationalisering komt volledig voor rekening van deze vier gemeenten.