Author profile picture

De Stichting Eindhoven Startups en de gemeente gaan hun samenwerking intensiveren. Dat hebben ze afgesproken in een vorige week ondertekend “Memorandum van Overeenstemming”. De afspraak gebeurt met gesloten beurzen, de inhoud ervan zit vooral in het beter op elkaar afstemmen van ieders activiteiten. Het uiteindelijke doel is de versterking van het startup ecosysteem in de Brainport regio.

De overeenkomst werd afgelopen dinsdag ondertekend onder het toeziend oog van Special Envoy Neelie Kroes van StartupDelta. Wethouder Staf Depla (economische zaken) deed dat namens de gemeente; Ed Winkels en Victoria Martinez namens de Stichting die inmiddels 540 Eindhovense startups aan zich heeft verbonden. Dat moeten er de komende jaren veel meer gaan worden.

Beide partijen hebben vastgesteld dat het belang van een goed startup ecosysteem groot is voor de gemeente, maar dat de vele (kleine) initiatieven op het gebied van Startups op dit moment wel veel tijd en inspanning kosten, maar te weinig resultaat opleveren. Dat moet veranderen door betere afstemming van de activiteiten die nu ook al plaatsvinden.

De Stichting gaat binnen de gemeente Eindhoven de krachten bundelen op het gebied van startups en scaleups. De overeenkomst: “Op dit moment is er geen algemene spreekbuis of gesprekspartner voor Startups en Scaleups in de gemeente Eindhoven, waar initiatieven en activiteiten bij elkaar komen, ongeacht de branche of sector, maar met nadruk op TDK gerelateerde ondernemingen. Dit zal plaatsvinden in samenwerking met onder meer Brainport, High Tech Campus, Eindhoven 365, Holland Expat Centre, BOM, de kennisinstituten en het bedrijfsleven.”

Victoria Martinez, het boegbeeld van de Stichting Eindhoven Startups
Victoria Martinez, het boegbeeld van de Stichting Eindhoven Startups

De Stichting gaat de volgende initiatieven ontplooien:

  1. Het creëren van nieuwe banen in de regio vanuit startende ondernemingen en het onderwijzen en begeleiden van jonge ondernemers in het ontwikkelen van hun onderneming;
  2. Het stimuleren van innovatie als sleutel voor snellere en duurzame ontwikkeling;
  3. Het creëren van een ‘Startup gemeenschap,’ waar iedere jonge onderneming de middelen en netwerken kan vinden die noodzakelijk zijn bij het starten van een onderneming;
  4. Het verhogen van het aantal startende ondernemingen die jaarlijks in de regio wordt opgericht;
  5. Het verschaffen van toegang tot geldmiddelen aan startende ondernemingen door middel van subsidies;
  6. Het stimuleren en faciliteren van een ondernemend ecosysteem in de provincie Noord-Brabant;
  7. De Stichting laat Startups en Scaleups als ambassadeur voor Startup City Eindhoven fungeren;
  8. De Stichting helpt De Gemeente met nationale en internationale communicatie en promotie op het gebied van Startups en Scaleups.

Tenminste een keer per jaar brengt de Stichting verslag uit van de resultaten.