Author profile picture

Philips presenteerde 18 mei de tweede editie van Future Health Index, een onderzoek in opdracht van Philips naar connected care-technologie. 33.000 deelnemers vanuit 19 landen vormden onderdeel van het onderzoek. De uitkomst laat zien dat de ondervraagde zorgprofessionals en burgers hun zorgsystemen overschatten. Met zorgsystemen duidt Philips op de zorg en informatie over zorg waar patiënten en behandelaars toegang tot hebben. Hierin is een groot verschil tussen de kijk op hoe goed ons zorgsysteem is voorbereid op de toekomst, en de realiteit hiervan.

Philips probeert door middel van connective care de verbinding tussen patiënt en arts te optimaliseren. Het draait hierbij om de effectiviteit en efficiëntie van informatie-uitwisseling tussen zorgverlener en patiënt. Philips heeft hiervoor verschillende projecten en technieken ontwikkeld. Deze hebben vooral betrekking op diagnostiek en thuiszorg, waarbij ouderen vaak de doelgroep zijn. De connected care-technologie is gebouwd op het idee dat zowel zorgverleners als patiënten samenwerken bij besluitvorming omtrent het behalen of behouden van een optimale gezondheid.

”Zorgverlening is een teamsport, waarin zowel het medische team als de patiënt moeten bijdragen aan het realiseren van positieve zorgresultaten.”Brian Donley, – Arts en medisch directeur bij de Cleveland Clinic

Met Future Health Index onderzocht Philips in hoeverre de connective care-techniek al gebruikt wordt, en in hoeverre zorgsystemen voorbereid zijn op de toekomst, waarin problemen als vergrijzing voorkomen. In het onderzoek waren instellingen betrokken van vijf verschillende werelddelen.  Uit het onderzoek kwam naar boven dat zorgverlening meer geïntegreerd moet worden. Beveiligde platforms voor informatiedeling kunnen hier bijvoorbeeld bij helpen.

De Future Health Index zorgt niet allen voor positieve uitkomsten. Er zijn ook zorgprofessionals die hun twijfels hebben bij de kwaliteit en nauwkeurigheid van de gegevens afkomstig van connected care-apparatuur. Ook patiënten zijn niet allen positief over het nieuwe idee van een zorgsysteem. Future Health Index focust namelijk ook om ’empowerment’. Waarbij meer verantwoordelijkheden en mogelijkheden bij de patiënten liggen. Een onderdeel is dat de patiënt meer aandacht en geld stopt in preventieve zorg: gezonde mensen gezond houden.

Maar uiteindelijk vindt het merendeel van de ondervraagde zorgprofessionals (59%), dat de meeste tijd en middelen gericht zou moeten zijn op preventieve zorg. En Philips wil daarbij met de connective care-technologie de sleutel zijn tot de duurzame zorgverlening.