Hans Nederlof, Fontys
Author profile picture

De uitvindingen zelf mogen dan meestal niet van Fontys komen, maar in de uiteindelijke toepassingen ervan zou de Eindhovense kennisinstelling wel een grotere rol willen spelen. De HBO-onderwijsreus (44.000 studenten) wil zich nadrukkelijk meer gaan bewegen op het terrein van het onderzoek. Praktijkgericht, dat wel, want onderscheid met de universiteiten moet er blijven.

Het belang van praktijkgericht onderzoek voor het hoger beroepsonderwijs staat buiten kijf, zegt Hans Nederlof, lid van het college van bestuur van Fontys. “Niet alleen bij ons, het geldt voor het hele hoger beroepsonderwijs. Wij moeten werken aan hoogwaardig onderwijs, aan kennisopbouw, aan innovatie. aan praktijkgerichte oplossingen voor maatschappelijk urgente onderwerpen.” Nederlof sprak bij de aanstelling van Mark de Graaf als lector Interaction Design bij Fontys Hogeschool ICT.

Fontys heeft recentelijk de eigen ambities  opnieuw geformuleerd en daaruit komen drie vraagstukken met tien dominante thema’s naar boven. Onderliggend bij dat alles is de onderzoeksambitie. “Bij een instelling die streeft naar een hoogwaardige beroepsuitoefening, hoort ook praktijkgericht onderzoek”, zegt Nederlof. “Het gat tussen kennisuitwisseling en kennistoepassing moet gedicht worden.” Dat dat niet op korte termijn zal lukken, dat accepteert Nederlof wel. “Maar in 2025 moeten we daar wel kunnen zijn.” Misschien zelfs eerder, want ook in het instellingsdocument Fontys Focus 2020 staat de onderzoeksambitie al omschreven.

Het wensenlijstje van Nederlof sluit daar ook bij aan:

  • meer lectoren en docent-onderzoekers
  • samenwerking tussen lectoraten, om versnippering te voorkomen
  • het benoemen van de onderzoekszwaartepunten
  • het creëren van praktijksituaties via living labs
  • Het uitbreiden van de eerste en tweede geldstroom
  • lectoren die zelf promovendi gaan begeleiden

De lector is daarbij de spil van het praktijkgerichte onderzoek, zegt Nederlof. Momenteel heeft Fontys veertig lectoraten en iets meer lectoren. “Dat is er eentje op elke duizend studenten. Dat moet echt beter.” Een deel van zijn hoop heeft Nederlof gevestigd op een wet die in 2018 van kracht wordt en waardoor ook het HBO meer onderzoeksgeld kan verwachten. “Maar hoe dan ook, wij vinden dat we ons onderzoeksprofiel moeten versterken. Nu zijn we op dat punt nog te kwetsbaar.”