© Spectrik
Author profile picture

PhotonDelta heeft geïnvesteerd in deep-tech venture Spectrik, die momenteel deel uitmaakt van HighTechXL‘s venture building programma.

Spectrik ontwikkelt een geïntegreerde fotonica-gassensor om real-time ammoniakemissies te meten op veehouderijen, waaronder zuivelbedrijven en varkensvleesproducenten. Door de precieze meting van ammoniak op boerderijniveau te demonstreren aan beleidsmakers, ambtenaren en milieudiensten, wil Spectrik binnen een jaar het effect van landbouwemissies op de biodiversiteit verminderen.

Stikstofuitstoot

De technologie speelt een cruciale rol in de aanpak van het nijpende probleem van de stikstofuitstoot in Nederland. Het land worstelt met een aanzienlijke emissie-uitdaging, die niet alleen in Nederland tot wijdverspreide onrust heeft geleid, maar ook in naburige Europese landen, zoals België. Boeren staan voor de enorme taak om te voldoen aan strenge emissieregelgeving. Maar volgens Rick Jongen, CEO van Spectrik, is het terugdringen van de ammoniakuitstoot niet het enige probleem.

De uitdaging voor boeren is het gebrek aan real-time controle, zegt hij. De apparatuur die boeren op hun boerderij installeren kan de ammoniakuitstoot verminderen. Toch weten boeren niet wanneer ze de apparaten moeten inschakelen of begrijpen ze niet eens hoe geavanceerd de systemen zijn die ze nodig hebben. “De urgentie van het probleem – en de mogelijkheid dat geïntegreerde fotonica kan helpen deze uitdaging op te lossen – inspireert me om nog harder te werken om het eerste Spectrik-product op de markt te krijgen,” zegt Jongen.

Het ontwikkelen van de Spectrik sensoren is slechts de eerste stap; het product op de markt krijgen is de grootste uitdaging. Dit is waar HighTechXL om de hoek kwam kijken. HighTechXL levert de bouwstenen die ondernemingen nodig hebben om technologie op de markt te brengen, inclusief de ondersteuning van technische en bedrijfskundige experts en businessplanondersteuning om de groei van de organisatie te versnellen.

Ontbrekende schakel

“Spectrik richt zich op het oplossen van een belangrijke maatschappelijke uitdaging, namelijk het nauwkeurig en continu meten van ammoniak op boerderijen”, zegt John Bell, CEO van HighTechXL. “Zonder Spectrik’s sensor kan elke vermindering in ammoniakuitstoot niet worden geverifieerd of herkend. Spectrik biedt dus de ontbrekende schakel om ammoniak actief en geloofwaardig te verwijderen op boerderijen in heel Europa.”

PhotonDelta ziet dit als een sterke use case en voorbeeld van een impactvolle toepassing van geïntegreerde fotonica die belangrijke maatschappelijke en milieu-uitdagingen aanpakt. “Innovatieve toepassingen zoals die van Spectrik helpen bij het oplossen van een actueel maatschappelijk probleem en helpen tegelijkertijd ketenpartners om hun processen verder te verbeteren en de ontwerpbibliotheek van wereldklasse te verrijken. De innovatie van Spectrik bewijst de toegevoegde waarde van geïntegreerde fotonica en het Nederlandse ecosysteem,” aldus Ewit Roos, CEO van PhotonDelta.