© Innovation Origins
Author profile picture

Tijdens het Deep Tech Connect evenement dat op 28 juni werd georganiseerd op de High Tech Campus Eindhoven door High Tech XL en Extreme Tech Challenge, ging een panelsessie dieper in op deep tech trends en onderwerpen. Deep tech bedrijven zijn bedrijven die een nieuwe wetenschappelijke of technische doorbraak toepassen in de vorm van een product. Jean-Francois Bobier, Partner & Director van Boston Consulting Group, definieerde het als “de som van geavanceerde en baanbrekende technologie plus volwassen technologie plus het oplossen van een probleem uit de echte wereld.”

  • In 2022 haalden Europese start-ups 22 procent minder geld op dan het jaar daarvoor;
  • Geld is een van de problemen, maar verschillende benaderingen om samenwerking te bevorderen kunnen ook veel helpen;
  • Investeringen in deep tech worden vaak belemmerd doordat durfkapitaalfondsen niet over de nodige kennis beschikken;

Minder financiering, meer veerkracht

Voorafgaand aan het panel presenteerde Nicolas Autret, partner bij Walden Catalyst Ventures, enkele resultaten van het Europese Deep Tech-rapport. Hoewel Europese start-ups 22 procent minder geld ophaalden dan in 2021 – 18 miljard dollar tegenover 22 miljard dollar – was het segment na energie het best presterende.

Verder onderstreept het rapport hoe de belangrijkste opkomende gebieden van Deep Tech aan het veranderen zijn. Novel AI, the Future of Computing, Novel Energy en Space Tech haalden in 2022 meer dan twee miljard dollar op, het hoogste totaal ooit en het dubbele van het bedrag dat in 2020 werd opgehaald.

Autret wees ook op enkele van de uitdagingen waar Europese DT voor staat. “Europa is onoverzichtelijk; er zijn meerdere DT-clusters die niet geconcentreerd zijn. De uitdaging is om de punten met elkaar te verbinden en samenwerking tussen landen te bevorderen. Terwijl het voor start-ups relatief gemakkelijk is om in een vroeg stadium steun te krijgen, is het een uitdaging om grotere geldrondes te vinden. Bovendien bestaat er een kloof tussen toegewijde diepgaande technologie-investeerders en algemene durfkapitaalfondsen, en nauwere samenwerking is wenselijk.”

De impasse doorbreken

Het startpunt van de paneldiscussie – gemodereerd door HighTechXL’s ceo John Bell – was inderdaad de daling in deep tech financiering in 2022. Prins Constantijn van Oranje-Nassau, de ‘special envoy’ voor TechLeap.nl, erkende de dip in investeringen maar wees erop hoe de klimaatdiscussie “vooruit is geholpen.”

Volgens Bobier is geld nog steeds het grootste probleem. “Alle Europese fondsen – inclusief het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland – maken een derde uit van het kapitaal dat in de VS wordt geïnvesteerd. Ze zijn in de jaren zeventig begonnen en lopen nu ver vooruit. Bovendien hebben veel Europese ceo’s geen kennis van financiën, personeelszaken en marketing.”

Een manier om toegang te krijgen tot nieuw geld is via pensioenspaarfondsen, een weg die in Nederland al is verkend. Teska van Vuren, partner bij DeepTechXL, nam deel aan de onderhandelingen met de Nederlandse pensioenfondsen om een deel van dit geld te gebruiken om te investeren in DT. “Doorzettingsvermogen en constant contact waren de sleutels tot succes.”

In zijn toespraak op hetzelfde evenement besprak Peter Wennink, CEO van ASML, ook de kansen voor pensioenfondsen. “Er is genoeg geld voor investeringen, maar misschien zit het op de verkeerde plek. Ik bedoel, als je Europa vergelijkt met de VS, zit het daar meer in private fondsen, terwijl het hier verborgen zit in pensioenfondsen en misschien ook staatsfondsen. En per definitie zijn die plaatsen meer risicomijdend. Ze zullen zich alleen melden als ze een hoge mate van vertrouwen hebben. Het komt dus allemaal neer op het creëren van geloofwaardigheid.”

Silicon Europe

Als we denken aan diepgaande tech-ecosystemen, is het Amerikaanse Silicon Valley de maatstaf waar Europa naar kijkt. “Silicon Valley is ongeveer half zo groot als Nederland en België samen. In zekere zin hebben Nederlandse steden een vergelijkbare dichtheid,” zegt Constantijn. “Het risico dat ik zie is verkokering tussen de verschillende steden, die niet met elkaar zouden moeten concurreren maar deel zouden moeten uitmaken van één systeem,” voegde hij eraan toe.

Autret onderstreepte de “hoge snelheid” van Silicon Valley in innovatiestromen die bedrijven, universiteiten en durfkapitalisten met elkaar verbinden. “De Europese manier van zakendoen is anders, en belangrijker nog, onze cultuur is anders. We hebben geprobeerd Silicon Valley te kopiëren in Europa, maar we moeten waarschijnlijk een andere manier vinden om alle landen op één lijn te krijgen en een samenwerkingscultuur te creëren.” Hij benadrukte ook hoe Amerikaanse bedrijven een rol spelen in het opbouwen van het ecosysteem, terwijl hij opmerkte dat Europese bedrijven vaak niet weten hoe ze start-ups moeten overnemen.

Risicocultuur

Het publiek kreeg ook de kans om vragen te stellen aan de panelleden. Een van hen bracht de experts ertoe om te discussiëren over de vraag of, om het ecosysteem te veranderen, mensen moet worden geleerd hoe ze risico’s moeten accepteren – een bereidheid die in de VS veel meer aanwezig is.

Hoewel hij het er gedeeltelijk mee eens is, denkt Constantijn er toch anders over. “Ik denk dat het gaat om risicomanagement en de manier waarop leren op universiteiten en financieringsregelingen zijn gestructureerd. Ik denk dat investeren in management helpt om risico’s te verminderen, maar de cultuuromslag komt later.”

Volgens van Vuren kan co-creatie helpen. “Op deze manier kunnen corporates hun risico’s afbouwen en hebben start-ups een actieve rol”, zegt ze. “Bedrijven blinken uit in wat ze doen en het is moeilijk om nieuwe technologieën te introduceren. Om hun interesse te wekken, stel ik voor om iets nieuws te ontwikkelen en mogelijk een eersteklas product,” voegde Bobier eraan toe.

Fondsen missen de nodige kennis

Een andere vraag van het publiek aan de panelleden was het potentieel van biowetenschappen als het volgende grote domein voor DT-investeringen – zoals de fusie van biologie met AI.

“Synthetische biologie is zeker een belangrijk domein, maar als VC missen we de juiste technische kennis om er de juiste investeringen in te doen,” betreurde Autret. Van Vuren benadrukte het belang van de juiste expertise, niet alleen om de juiste investeringen te doen, maar ook om start-ups te helpen bij het oplossen van de problemen die ze tegenkomen bij het ontwikkelen van hun ideeën.

Prins Constantijn onderstreepte ook het gebrek aan technische kennis bij de VC en voegde eraan toe dat “de Europese Innovatieraad een betere technische due diligence zou kunnen doen”. Nu er meer technologieën opkomen, gelooft Bobier dat er meer onderzoek nodig is om VC’s te helpen weloverwogen keuzes te maken.

Vooruitgang boeken

Concluderend moedigden de vier sprekers deep tech ondernemers aan om hun dromen na te jagen, ambitieuze doelen te stellen en hun grenzen te verleggen. In de strijd tegen de meest urgente uitdagingen van onze tijd kan het een grote hulp zijn om de nieuwste wetenschappelijke doorbraken aan het werk te durven zetten.