Photo: Pixabay
Author profile picture

Deze en volgende week besteedt Innovation Origins aandacht aan de toenemende invloed van draadloze communicatie in de samenleving door middel van dataverkeer via elektromagnetische golven met steeds hogere frequenties zoals 5G.

Hey, hoe kan dat nu? De eerste veiling van de frequentiebanden voor de nieuwe generatie draadloze communicatie, 5G, vindt pas in juni plaats. Dan komt de frequentieband voor 700 megahertz beschikbaar. Daarna volgt die van 3,5 gigahertz in 2022 en daarna, uiteindelijk, die van 26 gigahertz die door de hoge frequenties voor supersnel dataverkeer moet gaan zorgen.

Maar toch kwam telecomprovider VodafoneZiggo in april al met een verrassingsaankondiging dat 5G al beschikbaar is voor wie bij dit bedrijf een abonnement heeft. En voor wie, niet onbelangrijk, de beschikking heeft over een 5G-telefoon die spectrum sharing ondersteunt. En dan moet je toch wel flink de beurs trekken want goedkoop is zo’n smartphone niet. Deze kost al snel duizend euro. Maar, dan heb je ook wat, als je key accountmanager John Zijlmans van de Zweedse telecomfabrikant Ericsson mag geloven.

Software upgrade

De vraag aan Zijlmans is hoe dit nu mogelijk is terwijl er nog geen gebruik gemaakt wordt van de nieuwe frequentiebanden voor 5G.

Bij de installatie van de 4G-antennes in 2015 is al rekening gehouden met de mogelijkheid om de Ericsson spectrum sharing technologie toe te gaan passen, zegt Zijlmans. De apparatuur die je daarvoor nodig hebt, is toen al verwerkt in de verschillende onderdelen van de zendmast. ,,Dat doen we om innovatief voorop te blijven lopen.”

Volgens Zijlmans was het daardoor mogelijk om de baseband die de radiounit en de antenne aanstuurt een software upgrade te geven. Die zorgt er voor dat het spectrum efficiënter gebruikt wordt en dat de communicatie sneller verloopt. De vraag aan Zijlmans is wat dan zorgt voor die hogere efficiency? Volgens de telecomspecialist wordt er minder data verstuurd die hij karakteriseert als ‘overhead’. Daarmee doelt hij op informatie die wordt meegestuurd met datapakketten van bijvoorbeeld een game die gaat over de ontvanger van de data en kenmerken van het netwerk. Die niet meer meesturen levert tijdswinst op.

4G en 5G samen op dezelfde frequentie

De naam spectrum sharing slaat op het gebruik van de frequentieband door 5G die oorspronkelijk voor 4G gereserveerd was, terwijl deze ook nog voor 4G gebruikt wordt. De twee technologieën maken dus gelijktijdig gebruik van dezelfde frequentieband. Die moeten ze dus delen.

Dit gaat zo in zijn werk: zodra een mobiel die 5G-spectrum sharing ondersteunt contact maakt met een basisstation maakt dat ruimte vrij op de 4G-frequentieband voor de 5G-technologie. Een verschil met 4G is ook dat de 5G-spectrum sharing-mobiel gebruik maakt van de 800 megahertzband om contact te maken met een basisstation. De datapaketten die bijvoorbeeld voor een game verstuurd worden of een gesprek, verlopen via de hogere frequentieband van 1800 megahertz. daar zit meer ruimte op om veel data te versuren en omat de frequentie hoger is is het verkeer ook sneller dan via de 800 megahertz-band.

Tijdswinst bij grote datapaketten

Een 4G-mobiel kan ook communiceren via de 1800 megahertzband, maar die verstuurt en ontvangt nog wel de zogeheten overhead aan data waardoor data dus trager heen en weer gecommuniceerd worden dan via de 5G-spectrum sharing-mobiel. Tijdens een gesprek zal je weinig verschil merken, zegt Zijlmans. ,,Maar bij games merk je dat wel, dan worden er grote datapakketen heen en weer gestuurd.” Dataverkeer via een 5G-spectrumsharing mobiel is daardoor tot zo’n 30 procent sneller dan via een 4G-mobiel.

Hoeveel consumenten en bedrijven al aangehaakt zijn op de nieuwe 5G-technologie van Ericsson en VodafoneZiggo is nog niet duidelijk. ,,Deze is pas net geïntroduceerd.” Het zijn volgens hem vooral de early adopters die al zo’n 5G-spectrum sharing telefoon in de pocket hebben. ,,Mensen zoals ik die het leuk vinden om de nieuwste technologie uit te proberen.”

Lees via deze link ook andere artikelen over 5G.