Author profile picture

StartupDelta, de organisatie die tot komende zomer onder leiding van Neelie Kroes het startupklimaat in Nederland probeert te verbeteren, roept alle grote bedrijven in het land op om zo snel mogelijk een van de directieleden tot “Chief Startup Officer” (CSO) te benoemen. Dat is de uitkomst van de Captains Meetup die eind vorig jaar plaatsvond. Doel van deze actie is om de de banden tussen grote, gevestigde bedrijven en startups te verbeteren.

FancyFancy van de Vorst, beleidsmedewerker EZ voor de gemeente Eindhoven en vanuit die rol toegevoegd aan StartupDelta, is specifiek belast met de realisatie van die wisselwerking tussen corporates en startups. (we schreven daar eerder dit achtergrondartikel over). Tijdens de meetup kwamen drie aspecten van die wisselwerking aan bod: 1. Hoe kan een corporate ‘startup-ready’ worden. 2. Hoe kan een startup betere aansluiting vinden bij de corporates. 3. Welke rol spelen de innovatiehubs in Nederland bij het samenbrengen van startups en corporates.

Schermafbeelding 2016-01-14 om 11.12.40StartupDelta vraagt de Nederlandse corporates nu om voor het einde van de maand hun CSO’s te hebben benoemd. In maart komen dan alle CSO’s voor het eerst bij elkaar om met Neelie Kroes en  professor Justin Jansen “ervaringen te delen en kansen en behoeften op dit onderwerp verder in kaart te brengen”. De bedoeling is om uiteindelijk de CSO als vaste rol binnen elke Raad van Bestuur te krijgen. “Zo zal er een norm gezet worden richting het Nederlandse bedrijfsleven op het gebied van samenwerkingen tussen startups en corporates.” In mei, bij het eerder aangekondigde StartUpFest Europe, wil Kroes  dit initiatief ook internationaal onder de aandacht brengen.

Lees ook: ASML-ceo Peter Wennink over het belang van steun van gevestigde bedrijven voor hardware-startups

Justin Jansen over de samenwerking tussen corporates en startups:

Hoofdfoto: Peter Wennink tijdens zijn pleidooi voor meer steun vanuit corporates voor beginnende high tech hardware ondernemers.