Author profile picture

Het ziet eruit als een soort stopverf, de nieuwe “Powerpasta” van het Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM uit Dresden. Maar in werkelijkheid is het een energiecrème die het normaal gesproken gasvormige waterstof chemisch bindt aan vaste stoffen. Hierdoor wordt het beter bruikbaar voor kleine voertuigen zoals elektrische auto’s, en zelfs e-steps en -brommers.

Kleinere voertuigen komen nu eigenlijk niet in aanmerking voor aandrijving met waterstof, omdat er een vrij grote hogedruktank nodig is, brandstofcellen én een elektromotor. Dat past niet allemaal in een step of een brommer. Je moet eerder denken aan vliegtuigen, containerschepen of staalfabrieken.

Het Fraunhofer instituut beweert echter dat er met de powerpasta enorme veel ruimte gewonnen kan worden. En heel ingewikkeld is het niet.

Proefopstelling voor gebruik van de powerpasta, Foto Fraunhofer instituut

Magnesium

De pasta bestaat voor het grootste deel uit magnesium in poedervorm die samen met waterstof bij een temperatuur van 350 graden Celsius onder hoge druk wordt omgezet in magnesium hydride. Daar worden vervolgens nog “esters” en metaalzout aan toegevoegd en klaar is de pasta.

In het voertuig wordt de crème vervolgens vermengd met gewoon water, waarna waterstof vrijkomt en in de brandstofcel kan worden omgezet in stroom voor een elektromotor.

Proeffabriek

Volgens Fraunhofer heeft de crème een energiedichtheid die groter is dan een vergelijkbare hoeveelheid benzine. De crème is ook makkelijk transporteer- en verkoopbaar in bijvoorbeeld tankstations. Een voordeel is bovendien dat het veel makkelijker tanken is dan bij een traditionele waterstoftank.

Fraunhofer denkt daarom dat de pasta op den duur ook voor grotere voertuigen en drones geschikt is. Tot die tijd is er natuurlijk nog een lange weg te gaan. Er zal dit jaar eerst begonnen worden met een proeffabriek waar jaarlijks 4 ton van het goedje kan worden geproduceerd.

Lees ook onze andere artikelen over de zin – en onzin van waterstof.