Author profile picture

Mede dankzij Eindhovense bedrijven AMSYSTEMS Center van TNO en TU/e, DoMicro, Holst Centre, SCIL en Simbeyond, heeft de Nederlandse nanotech industrie een stevige voet op Japanse bodem gezet. Eerder deze maand bezocht de “Holland High Tech” handelsmissie de NanoTech Expo2017 in Tokyo.

In samenwerking met het innovatienetwerk van de Nederlandse ambassade presenteerden de bedrijven zich met pitches en een “Holland High Tech” paviljoen op de internationale beurs. De topsector High Tech Systems & Materials zorgde voor versteviging van de nanotech propositie. Met ruim 1.400 exposanten en 50.000 bezoekers is de Nanotech Expo in Tokyo een van ‘s werelds grootste op nanotechnologie gerichte beurzen; het is bovendien een toegang tot de Aziatische markt.

Tijdens een Nederlandse pitch op de nanotech2017
Tijdens een Nederlandse pitch op de nanotech2017

 

Carina Weijma maakte als vertegenwoordiger van de gemeente Eindhoven en lid van het team International van de topsector High Tech Systems and Materials deel uit van de Nederlandse delegatie. Ze is bijzonder tevreden over het resultaat van de missie. “De Eindhovense bedrijven hebben mooie nieuwe contacten met Japanse bedrijven kunnen leggen, zowel zakelijk als voor verder onderzoek. Maar ook hebben zij elkaars kwaliteit nog beter leren kennen. Zo heeft de trip ook geholpen om hier in Eindhoven nog nauwer samen te gaan werken.”

Innovatieraad Jan-Hein Chrisstoffels van de Nederlandse ambassade in Tokyo ziet grote kansen voor verdere samenwerking tussen de Nederlandse en Japanse nanotech industrie, vooral omdat de twee elkaar aanvullen. “Nederland staat bekend om zijn pragmatische mentaliteit, zijn slimme toepassing van technologie, zijn samenwerkingsverbanden tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid. Japan kent een grote hightech industrie en investeert jaarlijks 150 miljard euro aan R&D.”

Het beursgebouw in Tokyo
Het Big Sight fair grounds beursgebouw in Tokyo

 

Volgens Dick Koster, zakelijk directeur NanoNextNL, is het doel van deze missie (“nieuwe op nanotechnologie gebaseerde producten en diensten van Nederlandse bedrijven en onderzoekscentra die zijn voortgekomen uit NanoNextNL laten zien”) zeker bereikt. “Een bezoek aan de Nanotech 2017 was vooral voor start-up ondernemers een kans om direct contact en ervaring op te doen met de Japanse en bredere Aziatische zakencultuur en zo sneller en bewuster de stap naar deze omvangrijke markt te kunnen maken. Vertegenwoordigers van grote potentiële Japanse eindgebruikers, zoals Hitachi, Panasonic, Sharp en diverse distributeurs hebben interesse getoond in het productportfolio van de bedrijven.”

Nanotechnologie

Met nanotechnologie is het mogelijk te werken met deeltjes in de grootteorde van nanometers (nm). Dit is 1 miljardste van 1 meter. Op allerlei gebieden is toepassing van nanotechnologie mogelijk. In de gezondheidszorg bijvoorbeeld, voor de productie van geneesmiddelen van nieuwe materialen op nanometerschaal. Nederlandse bedrijven en onderzoeksinstellingen spelen hier een prominente rol. Zo kunnen kankercellen worden gedood zonder schade aan het omringende gezonde weefsel aan te richten. En met nanotechnologie kan snel en goedkoop longontsteking opgespoord worden. In de ICT kan nanotechnologie bijdragen aan de verbetering van computerchips. Ook bij productie van voedingsmiddelen speelt nanotechnologie een rol.

Van links naar rechts ambassadeur Aart Jacobi, directeur Jasper Wesseling van EZ, innovatieraad Jan-Hein Chrisstoffels, Carina Weijma van de gemeente Eindhoven en enkele andere leden van de Nederlandse nanotech-delegatie
Van links naar rechts directeur Jasper Wesseling van EZ, ambassadeur Aart Jacobi, innovatieraad Jan-Hein Chrisstoffels, Carina Weijma van de gemeente Eindhoven en enkele andere leden van de Nederlandse nanotech-delegatie