© IO
Author profile picture

Ruim 20% van de Eindhovense kenniswerkers woont niet in de eigen regio. De helft van deze groep woont in Amsterdam, veel anderen in Den Haag of Utrecht. Ook als werkplek zijn steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag nog veel aantrekkelijker dan Eindhoven voor buitenlandse kenniswerkers.

Eindhoven treft momenteel voorbereidingen voor een nieuwe binnenstadsvisie. Belangrijk onderdeel daarvan is het aantrekkelijker maken van de binnenstad voor buitenlandse kenniswerkers. Het rapport “Buitenlandse Kenniswerkers in Nederland” van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) bevestigt het belang daarvan. Ook blijkt eruit dat er voor Eindhoven op dat vlak nog veel te winnen valt.

De mogelijkheden van regio’s om (internationale) kenniswerkers aan te trekken worden steeds meer gezien als een cruciale concurrentiefactor, zo constateert het rapport. “Een concurrentiefactor die zich nu al in economische termen manifesteert, en die in de toekomst van nog groter belang wordt.”

Om kenniswerkers beter aan Eindhoven te binden, moet de binnenstad aantrekkelijker worden.
Om kenniswerkers beter aan Eindhoven te binden, moet de binnenstad aantrekkelijker worden.

Bijna 40 procent van alle buitenlandse kenniswerkers werkt in de regio’s Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Amsterdam is daarbij de onbetwiste hoofdstad voor internationaal talent: ongeveer 22 procent van alle buitenlandse kenniswerkers werkt in deze regio. Buitenlandse kenniswerkers houden dus van werklocaties in de stad.

Bijna 60 procent van alle buitenlandse kenniswerkers woont in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. In de regio Amsterdam woont zelfs 35 procent van het totaal aantal buitenlandse kenniswerkers. Den Haag huisvest 17 procent en Rotterdam 7 procent.

Perspectieven

ASML, bij uitstek een magneet voor buitenlandse kenniswerkers, breidt uit aan de zuidkant van het bedrijfsterrein.
ASML, bij uitstek een magneet voor buitenlandse kenniswerkers, breidt uit aan de zuidkant van het bedrijfsterrein.

Buitenlandse kenniswerkers worden vooral aangetrokken door sterk internationaal opererende regio’s: regio’s met veel buitenlandse bedrijven, met veel internationaal opererende bedrijven en met veel andere buitenlandse kenniswerkers. Juist regio’s waar deze zaken samenkomen, lijken gunstige carrièreperspectieven te bieden die internationale kenniswerkers aantrekkelijk vinden. Daarmee lijkt Eindhoven een relatief gunstige uitgangspositie te hebben.

Schermafbeelding 2015-06-08 om 08.40.47

De kans op een buitenlandse kenniswerker in een vestiging in de regio Amsterdam is 222% hoger dan gemiddeld. Ook Brainport regio kent een additioneel effect voor het aantrekken van buitenlandse kenniswerkers. Het effect is ongeveer 30 procent. Hoewel kleiner dan in Amsterdam, typeert PBL dit effect toch als relatief groot. “De Brainport regio kent immers minder stedelijkheid en agglomeratiekracht en mist de echte nabijheid tot Schiphol. De attractiviteit wordt veel sterker bepaald door zogenoemde clustervoordelen, in dit geval hightech. Werken in een regio met een sterke specialisatie, die de loopbaanmogelijkheden kan vergroten, is blijkbaar aantrekkelijk voor buitenlands talent.”

Wonen

Dat buitenlandse kenniswerkers sterk stedelijk zijn georiënteerd, komt ook sterk naar voren in de woonmilieus die ze kiezen. Ruim 75 procent woont in een stedelijk woonmilieu, het merendeel daarvan in binnensteden.

Het aantrekken van kenniswerkers mag soms lastig zijn, hen behouden  is minstens zo lastig. Zeker in Eindhoven, zo constateert het PBL. “Zo heeft bijna een kwart van de buitenlandse kenniswerkers in de regio Eindhoven Nederland na drie jaar weer verlaten. Ook voor de buitenlandse kenniswerkers in Amsterdam en Den Haag geldt dat ruim 20 procent binnen drie jaar uit Nederland weg is. In Rotterdam ligt dit aandeel, met 16 procent, aanzienlijk lager, terwijl het in Utrecht zelfs ‘maar’ 13 procent is.”

Advies

Onder de zustersflat liggen The Hub en het Expat Center, waar veel buitenlandse kenniswerkers elkaar ontmoeten.
Onder de zustersflat liggen The Hub en het Expat Center, waar veel buitenlandse kenniswerkers elkaar ontmoeten.

PBL-onderzoekers hebben op basis van hun bevindingen een belangrijk advies aan de beleidsmakers op landelijk en regionaal niveau: “De regio’s Amsterdam, Rotterdam-Den Haag en Eindhoven zijn nadrukkelijk de regio’s waarop buitenlandse talenten zich in Nederland richten. Juist deze aantrekkelijke plaatsen moeten internationaal in de etalage worden gezet.”

Dat zou ook het algemene Nederlandse probleem – we trekken veel minder hoogopgeleide migranten aan dan de ons omringende landen – kunnen oplossen. PBL stelt vast dat er een niet logische discrepantie is tussen onze economische positie en het aandeel hoogopgeleide migranten in het totaal van de hoogopgeleide beroepsbevolking.

Bijna een derde van de buitenlandse kenniswerkers werkt bij een buitenlands bedrijf in Nederland. Van de kenniswerkers komt 45 procent uit de Europese Unie. De recente instromers (na 2000) zijn vaak alleenstaanden: meer dan de helft van de buitenlandse kenniswerkers komt alleen, terwijl 30 procent met een partner komt en 13 procent met een partner en kind(eren).