Author profile picture

Brabant heeft last van een braindrain: meer afgestudeerden verlaten de provincie dan er blijven of terugkomen. Eindhoven en Tilburg weten zich daar nog enigszins aan te onttrekken, maar de zorgen blijven: de internationale concurrentie – ‘the battle for brains’ – neemt verder toe.

Dat blijkt uit “Kijk op Brabant 2016“, de arbeidsmarktmonitor van BrabantKennis.


Gisteren publiceerden we ook al uit dit rapport: “Kenniswerkers in Brainport: vooral Duitsers


 

De Brabantse braindrain is het gevolg van (binnenlandse) migratie van met name jonge hoogopgeleiden. Opvallend is dat vooral hoogopgeleide vrouwen het Brabantse land verruilen voor een grootstedelijk avontuur in de Randstad. Tussen 2004 en 2011 verloor Brabant in totaal 1.428 hbo’ers. Die aantallen zijn onder universitair afgestudeerden nog groter: in totaal verloor Brabant tussen 2004 en 2011 maar liefst 6.669 academici.

Schermafbeelding 2016-03-20 om 19.27.04

De regio is Eindhoven-Helmond vormt een gunstige uitzondering: hier nam het aantal hbo-afgestudeerden per saldo met 1.272 toe. Aansluitend bij het high tech profiel van Brainport, springt vooral hbo techniek er uit met een toename van 653 personen. Minder ruimte is er in Brabant voor alfa- en gamma-studierichtingen, getuige het negatief migratiesaldo van -2.567.

Schermafbeelding 2016-03-20 om 19.27.26

Ondanks de aandacht die uitgaat naar het aantrekken en vasthouden van hoogopgeleiden verliest Brabant per saldo dus talent. BrabantKennis: “Internationale kenniswerkers kúnnen een antwoord zijn op het groeiende tekort aan hoogopgeleide Brabanders, maar de internationale concurrentie – ‘the battle for brains’ – neemt toe. En met salarissen in de industrie die onder het niveau van landen als Duitsland en België liggen, is het nog maar de vraag of hoogopgeleide expats massaal te verleiden zijn tot een langdurig verblijf.”

Extra lastig is het volgens BrabantKennis dat hoger opgeleiden meer eisen hebben dan alleen financiële. “Dat vraagt om investeringen in onze kennisinfrastructuur, bedrijven, hun gezamenlijke netwerken, en in een open, tolerant en internationaal klimaat.” En daar komt dan nog eens bij dat de Randstad en dan met name Amsterdam meer in trek blijkt dan de provincie.