Author profile picture

Eindhoven heeft vandaag voor de derde keer in vier jaar de Nationale Citymarketing Trofee in de wacht gesleept. Dat werd bekendgemaakt tijdens het Nationale Citymarketing Congres in Emmen.

Reden dat Eindhoven dit jaar als winnaar uit de bus kwam in de categorie steden met meer dan 120.000 inwoners, is volgens de jury de brede en ambitieuze aanpak die de stad koppelt aan regionale samenwerking, kennisvermeerdering en informatie-uitwisseling. Ook de bepalende rol die citymarketeer Peter Kentie vanuit de Eindhovense citymarketing heeft gespeeld bij het realiseren van het internationale citymarketingproject in Estland noemde de jury ‘tot de verbeelding sprekend.’

Er lijkt volgens de organisatie een steeds grotere kloof te ontstaan tussen een aantal topgemeenten op het gebied van citymarketing, een wat bredere subtop en een groot veld van gemeenten die nog in de eerste stadia van ontwikkeling verkeren. Waar de ‘Champions League’ zich bezighoudt met een professionele en integrale aanpak, inbedding in het gemeentelijk beleid, dataverzameling en effectmeting, regionale samenwerking en de (internationale) uitstraling, zijn er veel gemeenten die net de stap van VVV naar daadwerkelijke citymarketing aan het maken zijn of in hun citymarketing niet verder komen dan het aanprijzen van toeristische attracties.

In de topgroep van steden met een succesvol citymarketingbeleid spannen steden als Den Haag (winnaar van de trofee in 2010, 2011 en 2016) en Eindhoven de kroon. Een eervolle vermelding ging naar de gemeente Zwolle. Ondanks dat de gemeente fors bezuinigde op de citymarketing, wisten de marketeers het beleid naar een hoger plan te tillen en de aloude VVV-functie om te zetten in een serieus citymarketingbeleid. Met relatief beperkte middelen is Zwolle volop in ontwikkeling.

Voor het eerst werd dit jaar geen winnaar uitgeroepen in de categorie van steden met minder dan 120.000 inwoners. Lelystad en Woerden kregen wel een aanmoedigingsprijs.

Foto’s (c) Gaby Scholder, via Twitter

“Eindhoven koppelt een brede en ambitieuze aanpak aan regionale samenwerking, kennisvermeerdering en informatie-uitwisseling”Jury Citymarketing Trofee 2017,