Author profile picture

De Eindhovense burgemeester John Jorritsma heeft, samen met een delegatie van buitenlandse kenniswerkers en vertegenwoordigers van VSNU en VNO-NCW, het kabinet opgeroepen zich te houden aan de afspraak om de zogeheten ‘30%-regeling’ voor (huidige) internationale kenniswerkers tenminste acht jaar aan te houden. Uit naam van ruim 35 wetenschappelijke en culturele organisaties en bedrijven overhandigden zij in de Tweede Kamer een pamflet om hun boodschap kracht bij te zetten.

De regeling die nu ter discussie staat geeft kenniswerkers uit het buitenland gedurende acht jaar het recht om 30% minder belasting te betalen. Volgens Jorritsma is de regeling van groot belang voor het aantrekken van talenten uit het buitenland. Brainport Eindhoven is daar sterk afhankelijk van bij het op stoom houden van de economische groei. Jorritsma: “Als het kabinet de huidige 30%-regeling per 1 januari 2019 voortijdig wil afschaffen, treft dat minstens duizend waardevolle arbeidskrachten die nu in Brainport Eindhoven werken. Wij vragen daarom in ieder geval om een overgangsregeling voor de internationale kenniswerkers die op dit moment een contract hebben op basis van de 30% regeling. Voor deze groep zou het recht op de volledige periode van acht jaar moeten worden gerespecteerd.”

Het gaat volgens Jorritsma niet om kenniswerkers met topsalarissen, “maar om R&D medewerkers, technisch geschoolden en researchers die we zo hard nodig hebben om als hightech regio voorop te blijven lopen. Zij werken niet alleen bij grote bedrijven in Brainport Eindhoven, zoals ASML, Philips, Signify, TU/e en het Expat Center die ook het manifest ondertekenden, maar juist ook bij mkb’ers en kennisinstellingen.”

Zevenduizend banen
Volgens Jorritsma zijn alleen al dit jaar ruim zevenduizend banen te vervullen in Brainport Eindhoven. “Dat kan simpelweg niet zonder internationale kenniswerkers. De Nederlandse industrie heeft nu en komende jaren vele arbeidskrachten nodig die we hier niet voorhanden hebben.”

Volgens de organisaties die het pamflet ondertekenden, raakt een besluit om de regeling stop te zetten landelijk “honderden bedrijven en instellingen en zo’n 60.000 werknemers”. Volgens hen draagt de regeling bij aan de economie en ons vestigings- en innovatieklimaat. “Met in het achterhoofd de Brexit en maatregelen die andere landen nemen, is het des te belangrijker dat Nederland aantrekkelijk blijft. Er is dus snel actie nodig van de staatssecretaris, want dit is in niemands belang”, aldus de initiatiefnemers.

expats den haag Plein