© Marco Wintjens/ Pixabay
Author profile picture

Een consortium van negen partners gaat aan de slag met de ontwikkeling en uitrol van schone waterstof in de Euregio Maas-Rijn. Het project genaamd EMR H2 Booster is de eerste stap naar een grootschalige uitrol van een schone waterstofeconomie. Het consortium kondigde vandaag de start van de samenwerking aan in het provinciehuis van Maastricht.

Het project richt zich op de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door een overgang naar waterstof te stimuleren, gecombineerd met een toename van de technologische ontwikkeling, de economische activiteit en de werkgelegenheid. De partijen stellen plannen en visies op, die vervolgens geïntegreerd worden in een online platform: het Digitaal Innovatieplatform. Op basis daarvan gaan verschillende consortia en bedrijven aan de slag met waterstofprojecten. Ook worden er inspiratie- en demonstratiesessies en workshops over specifieke thema’s georganiseerd.

Over de grens

De samenwerking bestaat uit partijen afkomstig uit Nederland, Vlaams Limburg, de regio Aken en Luik. Door over de grens de samenwerking op te zoeken willen de projectpartners voor een versnelling van de opkomst van een waterstofeconomie zorgen. Zowel regionale ontwikkelingsagentschappen, waterstofclusterorganisaties en kennisinstellingen doen mee. Onder meer de Universiteit Hasselt, Waterstof Coalitie Limburg en WaterstofNet sloten zich aan.

Maas
De deelnemers aan de aftrapbijeenkomst in Maastricht voor het internationale waterstofproject © Waterstof Industry Cluster

“Groene waterstof en andere synthetische brandstoffen zijn essentieel voor de volgende fase van onze energietransitie naar een koolstofarme maatschappij, waarin het nemen van het voortouw in onderzoek en ontwikkeling van cruciaal belang is om economische impact te genereren”, zegt Professor Bart Vermang van UHasselt and EnergyVille in een persbericht.

Adwin Martens, algemeen directeur WaterstofNet, onderstreept het belang van de samenwerking. “Europa versnelt de ambities op het gebied van waterstof in verschillende toepassingen. Dit is noodzakelijk om onze samenleving koolstofvrij te maken” laat hij weten in het persbericht. “Daarom is het cruciaal dat een drielandenpunt, dat België, Nederland en Duitsland verbindt – sterke plannen ontwikkelt om bij te dragen aan deze Europese waterstofambitie: als implementatiegebied en als leverancier van producten en diensten.”

Financiering

Het project wordt gefinancierd door het Interreg Euregio Maas-Rijn-programma. Dit programma ontvangt weer financiële steun van het EFRO van de Europese Unie. Daarnaast ontvangen verschillende van de partners cofinanciering van lokale overheden.