Author profile picture

Voorwaarde Kabinet: Regio Eindhoven draagt zelf ook 240 miljoen euro bij
De “regio-envelop” die vandaag door maar liefst drie kabinetsleden naar Eindhoven werd gebracht, is vet maar ook met voorwaarden. Den Haag investeert 130 miljoen in het vestigingsklimaat van Brainport Eindhoven, maar dat geld komt er alleen als de regio dat bedrag zelf aanvult tot in totaal 370 miljoen. De regio had aanvankelijk gevraagd om een Rijksbijdrage van 170 miljoen, maar noemt de nu aangeboden 130 miljoen “een forse investering”.

Lees ook: Het nationale belang bracht Brainport de eerste 130 miljoen euro

Minister Schouten van LNV, Minister Ollongren van BZK en staatssecretaris Keijzer van EZK, hebben vandaag de investering bij TU/e Innovation Space in Eindhoven gezamenlijk bekend gemaakt. De bijdrage uit de regio envelop is incidenteel, maar mondt volgens de bewindslieden uit in een Regio-Deal die voor het zomerreces klaar moet zijn en die gekoppeld is aan de veel grotere Brainport Nationale Actieagenda. Daarmee willen Rijk en Brainport Eindhoven de mainportstatus verder uitwerken.

De 370 miljoen wordt besteed aan projecten rond het aantrekken, opleiden en behouden van technisch talent op alle onderwijsniveaus en het realiseren van innovaties met maatschappelijke impact, zoals in de fotonica. Daarnaast gaat het om het versterken van culturele en sportvoorzieningen en het vergroten van de leefbaarheid in stad en regio voor de bestaande bevolking. De regio zelf investeert 240 miljoen euro; als die bijdrage niet wordt gehaald, daalt de rijksbijdrage uit de regio enveloppe evenredig. Gelden voor fotonica worden ingezet voor het opzetten van een Nationaal Masterplan Fotonica, waarbij ook Overijssel en Gelderland worden betrokken.

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven, voorzitter van de Stichting Brainport, ziet de bijdrage van het Rijk als een “forse bijdrage aan het aantrekken, opleiden en vasthouden van talent, het versterkt ons voorzieningenniveau en realiseert innovaties met maatschappelijk impact, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en mobiliteit. Maar belangrijker nog, ik zie hierin een bevestiging dat het Rijk een langdurige relatie met ons wil aangaan.”

De nadere uitwerking van de Regio-Deal staat onder leiding van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Staatssecretaris Keijzer (EZK): “Begin dit jaar bezocht ik Brainport Eindhoven en kreeg direct een beeld van wat de bijdrage van deze regio voor de Nederlandse kenniseconomie betekent. Dankzij snelgroeiende en internationaal georiënteerde maakindustrie is Brainport Eindhoven enorm belangrijk voor de innovatiekracht van Nederland. Daarnaast staat de regio bekend om de nauwe samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen als het gaat om het versterken van de economie. We willen daarom op korte termijn de langjarige gezamenlijke Brainport Nationale Actieagenda verder uitwerken en afronden.”

Gedeputeerde Economie en Internationalisering Bert Pauli van de provincie Noord-Brabant ziet in de investering van het kabinet erkenning voor Brainport Eindhoven: “Het rijk bevestigt hiermee dat Brainport een koplopersrol vervult in de nieuwe economie van Nederland. De regio is met zijn omvangrijke netwerk van bedrijven en onderzoeksinstellingen stevig verankerd in het hele land, en zeker in Brabant. De investeringen betekenen daardoor een belangrijke impuls voor het concurrentievermogen van de hele provincie.”

[smartslider3 slider=5]

Foto’s: Bart van Overbeeke