Author profile picture

De A67, die Eindhoven met Venlo en Antwerpen verbindt, is één van de drie snelwegen waar de komende drie jaar getest gaat worden met ‘connected driving’. Zogenoemde C-ITS technieken maken het mogelijk dat chauffeurs van bijvoorbeeld vrachtwagens ook ‘om de hoek’ kunnen kijken. Doel is zowel de veiligheid als de doorstroming te bevorderen. Ook de A16 en de A58 zijn bij het project betrokken. Europa stelt 1 miljoen euro ter beschikking voor de komende drie jaar.

C-ITS:

Connected Driving (or C-ITS) is the term used to describe technology which allows vehicles to become connected to each other, and to the infrastructure and other parts of the transport network. In addition to what drivers can immediately see around them, and what vehicle sensors can detect, all parts of the transport system will increasingly be able to share information to improve decision making. Thus, this technology can improve road safety through avoiding collisions, but also assist in reducing congestion and improving traffic flows, and reduce environmental impacts. Once the basic technology is in place as a platform, an array of applications can be developed.

Noord-Brabant loopt voorop in de ontwikkeling van smart mobility-oplossingen om het vervoer van personen en goederen te verbeteren met de toepassing van nieuwe technieken. Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Deze Europese subsidie is een erkenning van onze koploperspositie als het gaat om het testen van nieuwe technieken met C-ITS in de praktijk. Met dit project kunnen we deze kennis ook verder uitrollen met andere internationale landen. Belangrijk is dat we goede afspraken maken met internationale partners. Verkeer houdt uiteraard niet aan de grens op en voor gebruikers moeten de systemen vooral makkelijk en betrouwbaar zijn. Het is dan ook van wezenlijk belang dat dit soort systemen in alle landen op dezelfde manier werken.”

Het project houdt niet op bij de grens van Brabant. Er wordt ook samengewerkt met België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk om onder andere actuele, real-time informatie over wegwerkzaamheden, gevaarlijke situaties en capaciteit van truck-parkeerplaatsen langs de snelwegen aan weggebruikers te bieden. Een belangrijke doelstelling van het project is ook om te testen hoe deze systemen grensoverschrijdend met elkaar kunnen communiceren en samenwerken.