Author profile picture

Zuidoost-Brabant behoudt zijn positie als een van de snelst groeiende regio’s in Nederland. De economische groei in het gebied rondom Eindhoven ligt in 2016 op 2,6% en dat is ruim boven het landelijk gemiddelde (1,8%). Bedrijven in de high tech- en auto-industrie zijn hiervan de aanjagers.

Ook voor 2017 is de verwachting dat Eindhoven sneller blijft groeien dan het gemiddelde van ons land: 1,8% tegenover gemiddeld 1,3%. Dat blijkt uit de jaarlijks opgemaakte ING Regiovisie. De komende dagen gaat E52 dieper in op de details van het rapport.

De aanwezigheid van snelgroeiende sectoren en bedrijven zorgt dat de regionale economie in 2016 voor het derde jaar op rij beter presteert dan landelijk. Binnen de industrie zijn de regionaal goed vertegenwoordigde high tech- en auto-industrie de snelste groeiers. In het kielzog van multinationals als ASML en VDL levert een levendig netwerk van innovatieve MKB-bedrijven een belangrijke bijdrage aan de voorsprong. Doordat exporterende bedrijven last ondervinden van internationale onzekerheden en er een vertraging optreedt bij grote binnenlandse sectoren als de bouw en zakelijke dienstverlening komt de groei in 2017 waarschijnlijk wat lager uit, maar nog steeds beter dan gemiddeld.

Werkloosheid

Screen Shot 2016-09-29 at 09.59.09Ook de daling van de werkloosheid zet door. Sinds begin 2014 neemt het aantal het aantal werkzame personen weer toe en halverwege 2016 is het landelijke werkloosheidspercentage gedaald tot 6,1%. De werkloosheid in Zuidoost-Brabant beweegt zich de afgelopen jaren rond het landelijk gemiddelde. In Eindhoven en Helmond ligt de werkloosheid nog boven de 7%, de andere gemeenten zitten daar ruim onder. ING verwacht dat de regionale werkloosheid in 2016 gemiddeld 6% is. Dit komt mede doordat de toename van het aantal banen sterker is dan de groei van de beroepsbevolking.

Aanpassingsvermogen

Zuidoost-Brabant kent ten opzichte van andere snelgroeiende regio’s zoals Amsterdam en Utrecht veel bedrijven die actief zijn in markten waarin de technologische veranderingen zeer snel gaan. Toepassingen van nieuwe technologieën zoals 3d printing en alternatieve energie worden omarmd en verder uitgedacht. Dat leidt nationaal en internationaal tot meer erkenning van het economische belang van de regio. “Doordat er veel technologische vernieuwingen samen komen in de regio Eindhoven verandert de bedrijfsomgeving sneller dan in de Randstad”, aldus Thijs Geijer, Regio-econoom van ING. “Investeringen in onderzoek en het vermogen om nieuwe kennis toe te passen zijn dan ook van groter belang voor toekomstig economisch succes.”