Cartoon Albert Jan Rasker
Author profile picture

De Tweede Kamer debatteert vandaag (23 februari) over het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en de stikstofproblematiek. In het NPLG staat dat er een nieuwe balans nodig is tussen wat de natuur kan dragen en wat we als samenleving van de natuur kunnen vragen. Stikstofreductie is daarin een essentieel onderdeel. Dit zijn vijf manieren om stikstof te verminderen.

1. Meten is weten

Om stikstofuitstoot te verminderen, moet eerst in kaart worden gebracht waar de uitstoot de grootste problemen veroorzaakt. Wetenschappers van het Max-Planck-instituut in Mainz hebben met behulp van een onderzoekssatelliet het emissiepatroon van stikstof onderzocht. Dit Troposferisch Monitoring Instrument (TROPOMI) van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) maakt een duidelijke toewijzing aan puntbronnen mogelijk. Ook een scheiding van energiecentrales en andere bronnen, zoals verkeer, is zichtbaar”, benadrukken de wetenschappers.

Ook het RIVM wil gebruik gaan maken van satellietmetingen. Maar dan wel in combinatie met andere modellen. Deze zogenaamde ‘ensemblemodellering’, het toepassen van meerdere modellen tegelijkertijd, kan de onzekerheden bij stikstofberekeningen verkleinen. Satellieten kunnen de bestaande modellen namelijk niet vervangen. Wel kunnen satellieten waardevolle informatie leveren over de bronnen en verspreiding van stikstofverbindingen. Daarmee kunnen de ensemblemodellen worden verbeterd.

2. Metaalproductie zonder stikstofuitstoot

Minder stikstof uitstoten zou ook enorm helpen bij de stikstofproblematiek. Een Oostenrijks bedrijf heeft een methode bedacht om metalen de winnen zonder uitstoot van stikstof. Bij de winning van koper uit minerale ertsen is er sprake van uitstoot van grote hoeveelheden stikstofoxiden (NOx). Het concern Krajete richt zich op de terugwinning van deze stikstofoxiden (NOx) die bij de koperwinning ontstaan. Ze worden door middel van zeoliet, een kleiachtig materiaal, gefilterd en kunnen omgezet worden in waardevolle grondstoffen.

3. Slimme gaszuivering

De volgende methode komt wederom uit de koker van het Oostenrijkse bedrijf Krajete GmbH. Dat heeft een adsorptietechnologie gepatenteerd en geoptimaliseerd, waarbij uit industriële restgassen meststoffen worden geproduceerd. Nederland heeft de primeur van deze slimme gaszuivering, want de technologie wordt bij industriële installaties in ons land voor het eerst toegepast. De kern van de technologie is een onderhoudsvrij filter op basis van aluminiumsilicaatmineralen. Dat bindt stikstofoxiden zodanig, dat zij met weinig moeite weer kunnen worden opgelost en gebruikt voor de productie van meststoffen.

4. Stikstofvrij bouwen

De bouwsector ligt vaak onder vuur wegens de grote hoeveelheid stikstofuitstoot. Maar tegelijkertijd zijn er ook veel woningen nodig. Het NoNo house biedt de oplossing. Dit huis, dat genoemd is naar: no NOx (stikstofoxiden), is gebouwd op het terrein van The Green Village, living lab op de campus van de TU Delft. Het stikstofvrije huis doet dienst als locatie om oplossingen te onderzoeken voor reductie van stikstofuitstoot in de bouw. Met kroosvarens op het dak en allerlei experimenten rondom stikstofvrij wonen, zou dit zomaar het huis van de toekomst kunnen zijn.

5. Politiek verstand

Misschien wel het belangrijkste element om de stikstofcrisis te kunnen beheersen, is een gezonde dosis politiek verstand. Er is al zo’n honderd jaar bekend dat het gebruik van fossiele brandstoffen risico’s brengt voor het klimaat. Over stikstofreductie wordt al dertig jaar gesproken. Bart Brouwers betoogt in het onderstaande artikel wat hij van het stikstofdebat vindt: een collectief geheugenverlies zet het individuele verstand keihard aan de kant.