Thomas G. from Pixabay

Nederland heeft de primeur van een slimme gaszuivering, waarbij uit industriële restgassen meststoffen worden geproduceerd. De daarvoor benodigde adsorptietechnologie is ontwikkeld door het Oostenrijkse bedrijf Krajete GmbH, dat dit gepatenteerde proces eerder heeft geoptimaliseerd en getest bij grote Europese autofabrikanten. De nieuwe technologie kan bijdragen tot de oplossing voor het stikstofprobleem in Nederland.

De kern van de technologie is een onderhoudsvrij filter op basis van aluminiumsilicaatmineralen dat stikstofoxiden zodanig bindt dat zij met weinig moeite weer kunnen worden opgelost en gebruikt voor de productie van meststoffen.

Er zijn geavanceerde technologieën om de uitstoot van NOx weg te filteren. Deze zijn doorgaans complex en duur. Het Oostenrijkse bedrijf Krajete GmbH heeft samen met Europese autofabrikanten een eenvoudiger manier ontwikkeld. Nu wordt hun adsorptietechnologie geoptimaliseerd voor gebruik “op de schoorsteen” in industriële installaties in Nederland – en gebruikt als basis voor de productie van meststoffen.

Meststoffen

Het hart van de uitvoerig geteste technologie is een adsorber op basis van aluminiumsilicaat. Dankzij een chemische affiniteit bindt dit materiaal onder bepaalde omstandigheden NOx. “Maar deze binding is zwak”, verklaart Alexander Krajete, CEO van Krajete GmbH, “en daarin ligt het voordeel van onze technologie. Omdat het gebonden stikstofoxide ook weer gemakkelijk kan worden opgelost. Lage hitte of negatieve druk zijn voldoende om de eigenlijk waardevolle grondstof “stikstofmonoxide” in een sterk geconcentreerde vorm te extraheren en te gebruiken voor de productie van meststoffen”.

Het voordeel van dit “waste to value”-principe is nu voor het eerst erkend door een bedrijf uit Nederland. Ons land is na de VS de grootste landbouwexporteur ter wereld en heeft te kampen met hoge NOx-emissies. Terwijl het tegelijkertijd enorme hoeveelheden meststoffen nodig heeft. Ideale omstandigheden voor greentech-onderneming TransitionHERO B.V. uit Rotterdam om de technologie van Krajete GmbH te optimaliseren voor gebruik in grootschalige industriële installaties.

Het bedrijf ondersteunt bedrijven op hun weg naar milieuvriendelijke processen en rekent Coca-Cola, Eneco en DSM tot zijn klanten. “In Nederland liggen miljardeninvesteringen momenteel stil, omdat ze geen vergunningen kunnen krijgen vanwege de NOx-uitstoot”, zegt Stef Clevers, directeur van TransitionHERO.  “Voor een van onze klanten hebben we te maken met gasstromen van 50.000 m3/u bij een NOx-concentratie van 200 mg/m3”

Flexibele bollen

Voor deze hoeveelheden NOx worden het volume en de geometrie van de adsobers aangepast. Dit is geen grote technische uitdaging, zoals Alexander Krajete uitlegt: “Onze knowhow is de zeer specifieke aard van het gebruikte aluminiumsilicaat. Deze is dan beschikbaar in de vorm van bollen met een kleine diameter, die flexibel kunnen worden ingezet. En juist daardoor kunnen wij de adsorber qua grootte en vorm aan verschillende behoeften aanpassen. Maakt niet uit of het gaat om een uitlaat of dat het een schoorsteen is.” Deze verscheidenheid van toepassingen heeft reeds de belangstelling gewekt van bedrijven uit de VS en het VK.

Naast het aanpassingsvermogen profiteert de adsorbertechnologie van Krajete GmbH ook van de mogelijkheid om gebonden NOx terug te winnen en te gebruiken – in het geval van TransitionHERO voor meststoffen. Daartoe wordt de adsorber aangevuld met een nageschakelde component waarin NOx met behulp van heet gas wordt opgelost en met waterdamp reageert tot precursoren voor stikstofmeststoffen.

Het potentieel van het door Krajete GmbH ontwikkelde adsorberende materiaal gaat echter veel verder dan het binden van schadelijke NOx. Het gebruik ervan voor het elimineren van andere – klimaatschadelijke – gassen is momenteel in ontwikkeling.

Ook interessant: Gevels van textiel filteren schadelijke stoffen uit de lucht

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag