Internationale treinen in Eindhoven: nu nog een uitzondering, over acht jaar elk uur een feit. © IO
Author profile picture

Een reistijd van 1 uur en 40 minuten, geen overstap meer in Venlo en een extra stop in Helmond. De Nederlands-Duitse stuurgroep die de mogelijkheden van een directe treinverbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf onderzoekt denkt dat dat in 2025 mogelijk zou moeten zijn. Er is een letter-of-intent opgesteld die in maart door alle partijen moet worden ondertekend.

Een directe intercity tussen Eindhoven en Düsseldorf is één van de kernpunten van EurekaRail, een gezamenlijk project van de provinciebesturen van Noord-Brabant en Limburg en het ministerie van I&W om grensoverschrijdend treinen te bevorderen. 2025 moet haalbaar zijn omdat in dat jaar zowel in Duitsland als in Nederland nieuwe concessies worden uitgegeven. Spoorwegexploitanten kunnen dan inschrijven op de internationale verbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf. Penvoerder daarbij zal de Duitse overheid zijn, maar ook Nederlandse vervoerders kunnen meedingen naar de concessie.

dusseldorf eindhoven

In Nederland krijgt de trein haltes in Helmond en Venlo; in Duitsland zal er bij veel meer stations gestopt worden. Dat heeft te maken met het enkel spoor in een groot deel van het traject. Aals dat is opgelost kan er een nog zes minuten snellere verbinding komen.

Marcel Brok, strateeg Spoor bij de provincie Brabant, legt op Eurekarail.nl uit wat de voordelen voor Brabant zijn:

“Voor Brabant zou een wens in vervulling gaan. Brainport Eindhoven is nauw verbonden met het Duitse achterland in Noordrijn-Westfalen. De maakindustrie en verschillende kennisinstellingen waaronder de Technische Universiteit Eindhoven werken steeds meer samen met Duitse partners. De roep om betere en directe treinverbindingen wordt daarom luider. We zien meer Duitse studenten in Eindhoven en ook een sterk groeiend aantal internationale kenniswerkers uit Duitsland. Andersom is een directe verbinding met Düsseldorf interessant voor Nederlanders, omdat ze daar meteen op de ICE-hogesnelheidstreinen kunnen stappen richting bijvoorbeeld München en Berlijn.”

Lees hier meer over de plannen voor een intercity naar Düsseldorf

Geen Station Airport

Daar staat trouwens tegenover dat een nieuw station bij Acht, speciaal voor passagiers van Eindhoven Airport, op de lange baan is geschoven. Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur is er niet voldoende vraag van reizigers om een aanleg nu al te rechtvaardigen, zo schreef ze onlangs ze in een brief aan de Tweede Kamer.

“Op basis van het regionale haalbaarheidsonderzoek naar een Multi Modaal Transferpunt bij Eindhoven Acht wordt geconcludeerd dat een treinstation op deze locatie bij het lage en midden groeiscenario voor Eindhoven Airport niet aan de orde is”, aldus de minister. Alleen bij “een ontwikkeling conform het hoge groeiscenario” kan dit besluit heroverwogen worden.