©DTU
Author profile picture

De Technical University of Denmark (DTU) werkt met het Synfuel project aan een manier om biomassa en windenergie efficiënt om te zetten in groene methanol. Deze methanol kan gebruikt worden als scheepsbrandstof. Na bewerking kan deze ook dienen als vervanging van diesel en kerosine.

In Denemarken wordt hernieuwbare energie nu vooral gewonnen uit biomassa en windturbines. De onderzoekers van het project vinden dat er nog weinig gebruiksvormen bestaan voor deze energie.

Het project

Professor Peter Vang Hendriksen van DTU Energy: “Windenergie en de energie afkomstig van biomassa zijn moeilijk op te slaan. Beide energiebronnen kunnen nog niet gebruikt worden voor lucht- of zeevervoer. Hierdoor gebruiken we bij deze vormen van transport nog veel fossiele brandstoffen. Dat maakt het lastig om de transportsector CO2-neutraal te maken.”

Met het project biedt de universiteit een oplossing voor de opslag van energie afkomstig van biomassa en wind. Hiermee kan vervolgens brandstof gemaakt worden voor onder andere vliegtuigen en schepen. Deze technologie wordt ontwikkeld met financiering van Innovation Fund Denmark.

Ontwikkeling van de brandstof

Onderzoeker Jesper Ahrenfeldt van DTU Chemical Engineering: “Bij het Synfuel project wordt de waterstof van een Solid Oxide Electrolysis Cell (SOEC) gebruikt om een vloeibare brandstof te maken.” SOEC is een cel waarin elektrolyse plaatsvindt. Elektrolyse is een chemisch proces waardoor stoffen worden ontleed. In dit geval splitst de cel watermoleculen op in waterstof en zuurstof.

Synthesegas wordt gemengd met de waterstof waardoor brandstof ontstaat. Synthesegas is een mengsel bestaande uit waterstofgas en koolstofmonoxide dat vrijkomt bij het vergassen van biomassa. Bij het project werd hier stro voor gebruikt. Het gehele proces wordt aangedreven met windenergie.

Toekomst

Hendrikson: “We halen meer biobrandstof uit biomassabronnen. Én we kunnen vermogen van onder andere windturbines gebruiken om brandstof te maken voor zwaar transport.” Het systeem van de gecombineerde technologieën zal nog worden opgeschaald. De onderzoekers verwachten dat de technologie geïntegreerd zal worden in Deense energiesystemen.

Onderzoekers van DTU Management analyseerden de potentie van het project. Zij concludeerden dat het slechts een kwestie van tijd is totdat de technologie resultaten van lagere koolstofemissie zal laten zien in Denemarken.

Ook interessant:
Kunstmatige fotosynthese zet CO2 om in milieuvriendelijke brandstof
Eerste biertje ter wereld gebrouwen met energie van ijzerbrandstof