High Tech Campus Eindhoven © IO
Author profile picture

Dat High Tech Campus Eindhoven zich profileert als “de slimste vierkante kilometer van Europa”, dat is inmiddels genoegzaam bekend. Maar daar is een nieuwe ambitie aan toegevoegd: in 2025 wil de Campus ook de meest duurzame en innovatieve campus van Europa zijn. Strukton Worksphere is een van de acht strategische partners die binnen de campus aan dat doel samenwerken. In een ‘whitepaper‘ legt het bedrijf, dat zich vooral richt op het beheer en onderhoud van de technische installaties, uit wat daar zoal bij komt kijken. Hier de highlights.

Centraal in het facilitaire beheer van de Campus staat het inkoopmodel, zo zegt Anne van Wijchen, Inkoop & Facilitair Contractmanager. “We willen onze gebouwen en het terrein verduurzamen, een prettig werkklimaat aanbieden en in gezonde voeding voorzien.” Strukton Worksphere leidt een aantal projecten die gericht bijdragen aan de gewenste verduurzaming, zoals de businesscase Energie & Onderhoud. Henk Smit is daarbij een van de twee energieconsultants. Hij werkte mee aan een businesscase als een roadmap, met de verduurzaming van de Campus uitgestippeld voor de komende 15 à 20 jaar. Die lange looptijd is volgens Smit een voordeel: “Gebouwbeheerders zijn soms behoorlijk ad hoc in hun installatietechnische keuzes. Dan wordt een kapotte cv-ketel in de paniek van het moment toch weer vervangen door een ketel, terwijl een warmtepomp wellicht beter was geweest. Heb je een plan voor de lange termijn, dan weet je wat je doel is en wat de volgende stap wordt. Zo breng je de investeringen in lijn met de levensduur van je installaties.”

Van Wijchen herkent wat Smit zegt. “De roadmap maakt verduurzamingsacties in de tijd inzichtelijk en laat zien waarvoor we het doen. We weten nu bijvoorbeeld dat we met bepaalde integrale duurzaamheidsoplossingen het gasverbruik in de gebouwen met meerdere huurders binnen 10 jaar met 97 procent terug kunnen brengen.”

Van vervoer tot voedsel

Maar het gaat verder, legt Van Wijchen uit: “We stimuleren elektrisch rijden, gebruik van openbaar vervoer en fietsen. We hebben elektrische bussen en elektrische laadpunten. Met een proefsensor van een van onze huurders meten we de CO2-uitstoot in de parkeergarages om deze daarna terug te brengen. We onderzoeken de mogelijkheid om een circulair paviljoen te bouwen voor verhuur. We brengen op The Strip de hoeveelheid plastic disposables terug. We hebben een 3D-voedselprinter die we inzetten op evenementen. We schenken fairtrade koffie en thee en we plaatsen vochtsensoren in de grond bij bomen om te zien of ze water nodig hebben.”

En dan zijn er nog de samenwerkingen met partijen uit de omgeving, zegt Van Wijchen. “We doen aan ecologisch landschapsbeheer en laten kuddes van boeren in de omgeving op onze graslanden grazen. We installeren binnenkort een composteermachine die het groenafval van onze restaurants omzet in compost voor landerijen in de buurt. En het overschot aan warmte op de Campus gaan we delen met gemeente Eindhoven.”

Koude-warmteopslag

Ook de koude-warmteopslag (KWO) onder de campus wordt onder handen genomen. Sjef Wijen: “Deze is verbonden met alle gebouwinstallaties, die warmte of koude kunnen terugleveren. Onze energieconsultants constateerden dat de balans tussen warmte en koude niet optimaal was.” De oplossing zat in een andere verdeling. Smit: “We hebben de optimalisatie van de KWO verwerkt in de roadmap, omdat verduurzaming van gebouwen effect heeft op de balans van de KWO. We onderzoeken momenteel of we in aanvulling daarop een smart grid kunnen creëren met opslagcapaciteit voor overtollige energie en aansturing van installaties op gebouwniveau.”

De roadmap is een dynamisch plan, zegt Smit. “We hebben ons onderzoek bij aanvang bewust breed ingericht. Wil je energie efficiënt duurzaam aanwenden, dan moet je altijd kijken naar wat er in de omgeving beschikbaar is. Voor de Campus bekeken we daarom de potentie van warmteterugwinning uit het riool, energie- uitwisseling over een ruwwaterleiding, hergebruik van restenergie en energieopwekking via asfalt. Omdat de KWO nog veel beschikbare capaciteit heeft, is dit nu niet efficiënt, maar op een later moment zouden dit soort oplossingen een plek op de roadmap kunnen krijgen.”

Hetzelfde geldt voor technieken die nu nog in ontwikkeling zijn, maar op een later moment zeer effectief kunnen zijn. Smit: “Met de innovatieve gebruikers van de Campus is de kans groot dat zulke toepassingen op eigen terrein ontwikkeld worden. Dat maakt het voor alle betrokkenen zowel interessant als inspirerend dat er nu een roadmap ligt, die in de loop der jaren binnen de kaders van de ambitie mee kan groeien met de ontwikkelingen van dat moment.”

Lees hier het complete verhaal in de whitepaper van Strukton Worksphere

High Tech Campus by night
High Tech Campus by night © IO