Author profile picture

Eindhoven Airport heeft spilfunctie voor de zakelijke markt in de regio
De hightechsector in Zuidoost-Brabant is groot en groeiende. Steeds meer investeringen zorgen voor een toename van de bedrijvigheid in Eindhoven en omstreken. Wat is precies het belang en de toegevoegde waarde van Eindhoven Airport in die dynamiek? In een serie verhalen brengt E52 de spilfunctie van de luchthaven voor de zakelijke markt in kaart.

Als het over de luchthaven bij Eindhoven gaat, praten oude mensen doorgaans nog over Welschap. Dat vliegveldje dat in 1932 gesticht werd op een grasveld bij Veldhoven. Klein is Eindhoven Airport evenwel al lang niet meer. Het is een luchthaven met allure geworden. Niet alleen voor vakantievluchten en citytrips, maar zeer zeker ook voor zakelijk verkeer.

In 2017 pakten 5,7 miljoen mensen het vliegtuig vanaf of naar Eindhoven. Dat waren er bijna een miljoen meer dan een jaar eerder. De populariteit van het vliegveld groeit, net als het aantal bestemmingen, nu zo’n 80 in totaal.

Maar wat veel mensen niet weten, is dat Eindhoven Airport ook steeds belangrijker wordt voor zakelijk verkeer. De technologiesector in Zuidoost-Brabant groeit gestaag. De luchthaven profiteert, en helpt mee. Ruim 1 miljoen mensen gebruikten Eindhoven Airport vorig jaar voor een zakelijke vlucht. De luchthaven werkt hard om die groep te laten groeien.

,,We proberen steeds meer de industrie van Eindhoven en omstreken bij de luchthaven te betrekken”, legt Maurits de Beer van Eindhoven Airport uit. Als Manager Route Development is De Beer (35) medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe routes. ,,Zo overleggen we veel met travelmanagers van grote bedrijven als Philips, ASML, OCÉ Technologies en Daf, om input te verkrijgen over welke bestemmingen wij moeten toevoegen aan ons routenetwerk.”

Tijdens die gesprekken brengt De Beer de behoeftes van grote bedrijven in kaart. Dat lukt volgens hem steeds beter. ,,Die bedrijven willen bijvoorbeeld graag verbindingen met hubs in Europa”, zegt De Beer. ,,Dan kunnen ze via zo’n hub – bijvoorbeeld Heathrow in Londen voor Amerika en Istanboel als poort naar het oosten – doorvliegen naar bestemmingen buiten Europa.”

Met de behoeftes van bedrijven onder zijn arm gaat De Beer uiteindelijk praten met luchtvaartmaatschappijen. ,,Als ik met een goede businesscase kom, zijn luchtvaartmaatschappijen eerder bereid een nieuwe route te openen”, aldus De Beer. Want het risico voor nieuwe vliegroutes, ligt primair bij luchtvaartmaatschappijen. En hoe kleiner het risico, des te eerder ze genegen zijn een nieuwe route te openen.

Zo probeert De Beer een win-winsituatie te creëren. De luchthaven, de luchtvaartmaatschappijen en de technologiesector profiteren van elkaar. En dat is overigens niet alleen goed voor die drie. Want wat goed is voor Eindhoven Airport, is goed voor Eindhoven en de rest van de regio.

Zo zorgt de luchthaven alleen al voor 1.500 banen. Maar dat is natuurlijk niet alles. ,,Daar zit een heel ecosysteem omheen”, zegt De Beer. In dat ecosysteem zit een groeiend aantal bedrijven, voornamelijk binnen de technologiesector. Maar ook het groeiende aantal arbeidsmigranten speelt een rol. “Ook zij dragen bij aan de regionale en nationale economie en vullen de vliegtuigen naar met name Oost-Europa.”

De komende jaren zal het aantal hightechbanen in Zuidoost-Brabant naar verwachting verdubbelen tot 400.000. Een schatting die werd gemaakt voordat bekend was dat het Rijk 130 miljoen euro in de regio gaat investeren. Een bedrag dat door de regio zelf wordt aangevuld tot 370 miljoen. Kortom: het aantal banen groeit, de investeringen eveneens en Eindhoven Airport faciliteert die groei als poort naar Europa en verder.

Er is trouwens nog een groeiende groep mensen die gebruikmaakt van Eindhoven Airport. De Beer noemt het VFR-verkeer. ,,Visiting Friends and Relatives”, legt hij uit. Want met 156 verschillende nationaliteiten in Eindhoven is er veel behoefte aan het weerzien van familie. Bij Eindhoven Airport is zo’n bezoekje naar het thuisfront snel geboekt. “De groep arbeidsmigranten uit Oost-Europa speelt hierin een rol. Maar denk ook aan al die expats uit bijvoorbeeld India die Europa ontdekken vanaf Eindhoven Airport. Een grote diversiteit aan typen reizigers én reisdoelen die allemaal vanaf onze luchthaven bediend worden.”

Dit artikel is onderdeel van een serie over de zakelijke waarde van Eindhoven Airport. De reeks is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de luchthaven.