Author profile picture

De afgelopen maanden vlogen de coronakaarten in allerlei media je om de oren. Deze bestaan grofweg in twee soorten: een kaart met vergelijkingen tussen verschillende landen of een ingezoomde variant van één land waarop provincies of gemeenten zijn gevisualiseerd. Deze week ben ik bezig geweest met het samenstellen en ontwerpen van een nieuw type kaart; noem het een hybride. Aangezien de maand april erop zit en heel Europa te maken heeft met de epidemie, leek het mij erg interessant om deze maand in kaart te brengen op subnationaal niveau in meer dan twintig landen. Waarom subnationaal? Omdat de verschillen tussen regio’s per land sterk uiteen lopen; Sicilië kent heel andere cijfers dan Lombardije en Noord-Brabant is een heel ander verhaal dan Groningen.

Welke regio kent de meeste diagnoses? Waar ligt de sterfte het laagste? En in welke provincie zijn in april de hoogste sterftepercentages ten opzichte van diagnoses gemeten. Op zulke vragen geven deze kaarten een antwoord. In volledige resolutie bekijken? Klik dan op de afbeelding van de kaart voor een hi-res versie.

Diagnosedichtheid 1 april t.o.v. 30 april

[twenty20 img1=”222030″ img2=”222031″ offset=”0.5″ before=”Diagnosedichtheid 1 april” after=”Diagnosedichtheid 30 april”]

Aantal overledenen per 100.000 inwoners op 1 april t.o.v. 30 april

[twenty20 img2=”222034″ img1=”222033″ offset=”0.5″ before=”Aantal overledenen per 100.000 inwoners op 1 april” after=”Aantal overledenen per 100.000 inwoners op 30 april”]

Percentage overledenen ten opzichte van het totale aantal diagnoses op 30 april

Uitgevoerde tests per miljoen inwoners op 7 april t.o.v. 5 mei

[twenty20 img1=”222040″ img2=”222039″ offset=”0.5″ before=”Uitgevoerde tests per miljoen inwoners op 7 april” after=”Uitgevoerde tests per miljoen inwoners op 5 mei”]

Toename percentage overledenen ten opzichte van het aantal diagnoses in april

Open data

De brondata die is gebruikt voor de bovenstaande kaarten en tabellen zijn afkomstig van de overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van de epidemie per land. Hoewel dit allemaal openbare informatie is, was deze zeer gedecentraliseerd opgeslagen of inzichtelijk.

Het was dan ook een flinke kluif om de subnationale informatie te verzamelen en in een document te krijgen. Maar vanaf nu is deze data voor iedereen beschikbaar. Voor een gedetailleerder kijkje op provinciaal niveau of de situatie in jouw regio, is de volledige dataset te bekijken via Google Sheets. Mocht je de data voor eigen onderzoek of analyse willen gebruiken? Ga dan naar Github voor een csv.