Author profile picture

Negen pitches en een veelvoud aan concrete plannen. Dat was de oogst van de bijdragen die tijdens de Dag van de Duurzaamheid voorbij kwamen. Van lokale voedselproductie, via groene daken tot energiemanagement in het woonhuis. Veel van de groepen zijn in het kader van Congrestival040 al sinds 19 september bezig met de voorbereidingen.

tekening naar aanleiding van de pitches op duurzaamheidsdag
tekening naar aanleiding van de pitches op duurzaamheidsdag

 

Dat gold ook voor het initiatief “Het Grote Verhaal”, een inbreng van Suzanne Wacanno (the Natural Step), Rik Thijs (GroenLinks Eindhoven) en Maaike Veenbrink. Zij betoogden dat het tijd wordt om het woord duurzaamheid maar te vergeten en te vervangen door kreten die wel tot de verbeelding spreken. Rik Thijs: “Wat we willen is een afvalloze, gezonde, groene, adaptieve, inclusieve, veilige, bereikbare, gezellige en sportieve stad.”

Om dat een beetje in de goede richting te duwen beloofde het drietal niet alleen ook het volgende duurzaamheidscafé te organiseren, maar ook daarbuiten voor de verbinding te gaan zorgen tussen alle gepresenteerde initiatieven. “Het grote verhaal moet gevolgd kunnen worden, anders haken mensen af. Dus gaan we bloggen, vloggen en de straat op om dat verhaal te vertellen. Zodat iedereen straks weet wat hij kan verwachten. En kan bijdragen.”

De pitches:
DUURZAME DAKEN
Welke bijdrage kunnen duurzame daken leveren aan een duurzaam Eindhoven?
20161010_194749_001
Duurzame voedselproductie in de regio. De huidige initiatieven zijn goed, maar kunnen nog beter. Wat helpt is bewustzijn creëren, het aanbod van producten diverser maken, de logistiek verduurzamen en de toegankelijkheid en afzet naar consumenten veranderen. Hoe gaan we kringlopen verkorten, zorgen we voor financieel rendement voor de investeerders door waardestijging van de gronden? En hoe ziet de kwaliteitsverbetering van de directe leefomgeving er dan uit?
20161010_195204
COMMITMENT
Hoe vergroten we de betrokkenheid op het gebied van duurzaamheid in Eindhoven? Wie zijn de verantwoordelijken?
20161010_195757
 
LAVA (Leuke Alternatieven Voor Aardgas)
Ons aardgas raakt op, welke alternatieven gaan we als warmtebron gebruiken?
20161010_195017
KOPLOPERS
Wat zijn de succesfactoren en roadblocks op het gebied van duurzaamheid voor ‘koplopers’ in de regio Eindhoven? Hoe vergroot je bijvoorbeeld de kennis bij het mkb?
20161010_200135
KOPLOPERS SUBGROEP
Wie kunnen en moeten zich inzetten om Eindhoven nog duurzamer te maken? Hoe kun je 2000 inwoners, 250 zorgprofessionals, 800 bedrijfsmedewerkers en 50 ambtenaren voor een deel van hun tijd vrijspelen voor duurzame activiteiten?
20161010_201012
ENERGIEMANAGEMENT
Professionalisering op huisniveau
20161010_201215
HET GROTE VERHAAL
Tips voor het meetbaar maken, verbinden, kennis en ervaring delen en een podium bieden aan duurzame initiatieven. Hoe blijven we in beweging?
20161010_201937