Author profile picture

Fontys is niet alleen een onderwijsinstelling maar ook een organisatie die nadrukkelijk wil bijdragen aan de kwaliteit en concurrentiekracht van de Brainport regio. Veel van de projecten die hieruit voortvloeien blijven echter verborgen voor een breed publiek. Om die reden verzorgt het lectoraat Brainport van Fontys Hogescholen elke 14 dagen een column op e52 die juist ingaat op de projecten waar ook Eindhoven voordeel bij heeft. Vandaag lector Cees-Jan Pen over geluk.

Dit jaar organiseert Fontys met vele betrokkenen in de week van 21-25 maart weer de geluksweek. Ik heb de eer de 23e maart in het Parktheater een bijdrage te leveren over de relatie tussen geluk en de stad. Deze column is alvast een voorproefje van de geluksweek en mijn korte avondcollege.

Het is deze week mede dankzij het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving een grote triomftocht voor de stad. De stad is de motor van onze economie en magneet voor talent, slimme mensen, innovatie en creativiteit. In de stad moet je zijn en gebeurt het. We weten al lang dat Eindhoven meedoet in de Champions Leaque van sterke Nederlandse steden. Dit rapport en goede economische cijfers van de Brainportregio bevestigen dit. Hetzelfde geldt voor de toenemende kracht van de Eindhovense binnenstad die meer en meer een magneet is voor Zuid-Nederland en onze zuiderburen. Hier mogen we gewoon blij mee zijn. Punt.

Impliciet lijkt het er, in al het agenda-stad-en-bewieroking-van-de-stad-geknuffel echter bijna op dat alleen een stad gelukkig maakt en je daar dus moet zijn om je geluk te vinden. We weten dat in Nederland de stad in feite de stedelijke regio is. Hier ook. Juist de stad Eindhoven meét de omliggende kernen met veel leef- en woonkwaliteit en groen en openheid bepalen de kracht en ook het gelukkig zijn in de regio. Laten we dus wel nuchter kijken naar de term stad en titel ‘de stad triomfeert’.

Gelukkig plaatst het rapport van het PBL een terechte zorgelijke kanttekening bij al de stadsbewieroking en triomftochten. De tweedeling tussen mensen met werk en kansen en mensen zonder werk neemt toe. Er is natuurlijk meer dan werk, maar werkloos zijn helpt niet bepaald om gelukkig te zijn. Ik heb dit al eerder benadrukt en herhaal het hier weer. De Brainportregio moet duidelijker maken dat het ook zorgt voor werk aan de onderkant en nog meer doen zodat mensen met een kwetsbare plek op de arbeidsmarkt meer kansen krijgen. Dát is waar een gelukkige stad Eindhoven om draait.

Tijdens het avondcollege zal ik uitleggen waarom bedrijventerreinen, de binnenstad en de openbare ruimte mede het geluk van Eindhoven bepalen.

74392_fullimage_CJ_PenCees-Jan Pen, lector Brainport Fontys Hogescholen