Author profile picture

Fontys is niet alleen een onderwijsinstelling maar ook een organisatie die nadrukkelijk wil bijdragen aan de kwaliteit en concurrentiekracht van de Brainport regio. Veel van de projecten die hieruit voortvloeien blijven echter verborgen voor een breed publiek. Om die reden verzorgt het lectoraat Brainport van Fontys Hogescholen elke 14 dagen een column op e52 die juist ingaat op de projecten waar ook Eindhoven voordeel bij heeft. Vandaag Cees-Jan Pen, lector Brainport.

Het is weer gekte op de woningmarkt. Niet alleen in Amsterdam, maar in menig regio zoals ook Zuidoost Brabant blijven de woningprijzen stijgen. Er is veel vraag naar woningen mede door de relatief gunstige rente. Landelijk wordt naar aanleiding van ramingen van het Centraal Planbureau al gesproken over een vraag van een miljoen woningen. Dit wordt kracht bijgezet door te spreken over de nieuwe woningnood.

De woningzoekenden willen graag een huis met een tuin. Bouwers en ontwikkelaars pleiten nu al voor het snel aanwijzen van nieuwe bouwlocaties in het weiland. Dit betreft ook weiland binnen het stedelijk gebied van de Metropoolregio Eindhoven. Gelukkig lijkt er een meerderheid in de Tweede Kamer tegen het onzalige plan van Minister Schultz om ook in de kuststrook te mogen bouwen. Niet alleen de woningmarkt is overspannen, maar ook de drijvende bouw- en lobbykrachten achter de woningbouwmarkt lijken dat te zijn. Transformatie levert weinig op, dus we moeten weiland opspuiten.

Het ergste is dat op basis van algemene studies wordt geroepen dat maar een klein deel van de woningbouwopgave kan plaatsvinden via transformatie in bestaande gebouwen. Snel wordt zonder onderbouwing gesteld dat slechts 5% van de opgave in bestaande gebouwen kan. Meest opmerkelijk is dat juist nu we ons terecht druk maken over leegstand en de noodzaak van verduurzaming, er geen fatsoenlijke studie ligt over de potentie woningen te bouwen in voormalige kantoren, winkels, schoolgebouwen etc. Laten we svp ons gezond verstand gebruiken en rustig kijken naar wat er aan gebouwen leeg staat of grotendeels leeg staat. Ook in en om Eindhoven gaat dit officieel zo om 20% kantoren, 8% winkels, 8% bedrijfsruimte en daar komen nog onderwijs-, zorg-, gemeentelijke en andere gebouwen bij. Hierbij neem ik nog niets eens de verborgen leegstand mee, die vaak net zo hoog is als de officiële leegstand.

Vanuit Fontys FHMER benadrukken we keer op keer de noodzaak de vastgoedsector te verduurzamen. Als regionale kennisorganisatie merken we dat deze boodschap een steeds vruchtbaardere bodem vindt in de regio. Juist (behoud van) ‘weiland’ in de regio draagt bij aan de quality of life van onze woon-, werk- en vrijetijdsomgeving. Quality of life wordt namelijk steeds belangrijker voor de regionale concurrentiekracht.

Als slimste regio ligt er voor Eindhoven en omstreken dus een mooie uitdaging slimmer met de bestaande bebouwde ruimte en omringend ‘weiland’ om te gaan en ook op transformatiegebied zich te profileren als slimste regio. Eindhoven bouwt nu al meer dan gemiddeld kantoren om tot woningen, in plaats van deze te slopen. Philips Lighting is een bekend voorbeeld: 45.000 vierkante meter kantoorruimte waar binnenkort woningen uit ontstaan, inclusief meer groen. Eindhoven zit vast in de top-3 van steden die kantoren ombouwen tot woningen. Dit smaakt naar meer.

Juist de regio die bekend staat om haar ‘brains’ moet gezond verstand tonen en de duurzaamheidslat hoog leggen. Ambitie moet zijn 100% van de woningen in de metropoolregio Eindhoven te bouwen in de bestaande bebouwde kom van het stedelijk gebied en de omliggende meer landelijke regio’s. De regio gaat gezamenlijk met de provincie, BOM, private partijen, energiebedrijven en ondernemers kijken of hiervoor een duurzaamheidsfonds kan worden opgezet.

Dat is bouwen én transformeren met brains.

74392_fullimage_CJ_PenCees-Jan Pen

Lector Brainport Fontys hogescholen

[email protected]