Author profile picture

Primeur Brainport voor ketenweerbaarheid op gebied van cybersecurity

Brainport Eindhoven krijgt als eerste in Nederland een “Cyber Weerbaarheid Centrum” om bedrijven binnen de kennisintensieve maakindustrie te helpen tegen digitale spionage en sabotage. eerder al maakten de door het Rijk aangewezen vitale sectoren (zoals gezondheidszorg, energie, haven etc.) serieus werk van cyberweerbaarheid. Binnen het nieuwe centrum kunnen ook mkb’ers in de hightech regio aansluiten op een collectief systeem tegen online aanvallen. Uiteindelijk kunnen het bedrijfsplan voor dit nieuwe centrum en de opgedane praktijkervaring benut worden om weerbaarheidscentra voor de kennisintensieve maakindustrie in heel Nederland in te richten.

Ruim twintig grote bedrijven uit Brainport Eindhoven wisselen al (mondeling) vertrouwelijke informatie uit op het gebied van cybersecurity binnen de Eindhoven Cyber Security Groep (ECSG). Voor het sterk verweven ecosysteem in de hightech regio geldt echter dat deze als geheel pas echt zo veilig mogelijk is als alle spelers weerbaar zijn tegen cybercrime. Daarom besloten de ECSG, Brainport Industries, Brainport Development, BDO Accountants & Adviseurs en de Provincie Noord-Brabant gezamenlijk de opgedane expertise van de ECSG verder uit te bouwen tot een Cyber Weerbaarheid Centrum Brainport (CWCB). Momenteel werkt een first user group aan de verdere ontwikkeling. Naar verwachting is het centrum eind 2018 operationeel; een belangrijke bouwsteen daarbij is de pilot over informatiedeling en -uitwisseling die samen met TNO en de ministeries EZK (het Digital Trust Centre, DTC) en J&V (het Nationaal Cyber Security Centrum, NCSC) wordt uitgevoerd.

Ministerie van EZK verheugd met het initiatief

“Het Brainport initiatief is omarmd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat”, lichten projectleiders Robert-Jan Marringa van Brainport Development en Sandra Konings, voorzitter en initiatiefnemer van ECSG toe. Konings: “De leden van de ECSG zijn verheugd om te zien dat hun initiatief nu ook landelijk wordt opgepakt. Ze beseffen dat de mondelinge manier waarop zij informatie delen niet geschikt is voor een grote groep bedrijven. Daarom formuleerden ze met andere stakeholders de behoefte aan een innovatief digitaal Cyber Weerbaarheid Centrum; een toegankelijke online omgeving voor vertrouwelijke, snelle en vooral ook real time kennisdeling op maat. Met de ECSG als startkern.” Uiteindelijk zal die al bestaande groep opgaan in het nieuwe CWCB.

Volgens Marringa zijn cyberaanvallen een serieuze bedreiging voor alle ondernemingen in Brainport Eindhoven. “De nationale en internationale voorbeelden van recente cyberaanvallen zijn legio en de economische impact voor een bedrijf en/of regio kan enorm zijn. Grote bedrijven als ASML en Philips zullen een cyberaanval wel kunnen doorstaan, maar voor mkb’ers is dat maar zeer de vraag.” Konings vult aan: “Ketenweerbaarheid is daarom echt van groot belang. Informatie-uitwisseling en samenwerking zijn de sleutel naar cyberweerbaarheid, we raken immers steeds meer en intensiever digitaal met elkaar verknoopt. Tegelijkertijd zijn bij ondernemers binnen het kleinere bedrijfsleven onvoldoende kennis en middelen voorhanden om zelfstandig weerbaar te zijn. Binnen het CWCB worden ook zij in staat gesteld om zich beter te weren tegen cyberaanvallen en/of een mogelijke aanval sneller te boven komen. Zo’n centrum is dan ook een belangrijke bijdrage aan het ecosysteem van Brainport Eindhoven.”

Nieuwe werkgelegenheid

De vier belangrijkste taken van het CWCB liggen op het gebied van preventie (helpen spionage en sabotage voorkomen), detectie (vaststellen of er sprake is van een dreiging en die ook duiden), response (helpen een aanval af te slaan) en recovery (bij eventuele schade helpen bij het herstel en het opnieuw inrichten van de beveiliging). Het centrum wordt waarschijnlijk een coöperatieve organisatie waarvan de leden gezamenlijk zorgen voor cyberweerbaarheid in de hightech maakindustrie in Brainport Eindhoven. Onderliggend is de wens tot verbetering van het vestigingsklimaat van de regio. “Daar waar bedrijven zoveel mogelijk zekerheid krijgen, zullen ze zich graag vestigen en cybersecurity staat hoog in het vaandel. Dat zal uiteindelijk ook nieuwe werkgelegenheid met zich brengen.”

Bron: persbericht Brainport