Author profile picture

De High Tech Campus in Eindhoven wil een slimmere samenwerking tussen het campusmanagement, de bedrijven en de facilitaire toeleveranciers op de campus realiseren. Tegen 2020 moeten de toeleveranciers een negen of een tien scoren, waar dat nu nog vaak een zes of een zeven is.

Om dat te bereiken werd een leveranciersdag georganiseerd met 7 strategische partners. Uit die dag is het idee van het van het Smart Facility Lab ontstaan. Bedrijven als Strukton (techniek), Beelen (afval), CSU (schoonmaak), Trigion (bewaking), Dolmans (landschap), Eurest (horeca) en KIEN (managing agent) werd gevraagd wat ze aan innovatie te bieden hadden. Daarbij werd de kans aangeboden die innovatie op de campus daadwerkelijk toe te passen. De High Tech Campus-Strip als experimentele zone.

Eventuele voorbeelden van die experimenten zijn sensoren die meten hoeveel water er in de grond zit en op die manier kunnen helpen met het onderhouden van het groen op de campus, of een beveiligingsrobot die na sluitingstijd een oogje in het zeil houdt. Concrete voorbeelden daarvan komen begin 2017.

Minder kosten
Volgens Harrie Arends, Manager Operations bij High Tech Campus, worden eerst aanvullende samenwerkingsconvenanten met leveranciers opgesteld. In die convenanten staan doelen opgesteld die uiteindelijk moeten leiden tot meer efficiëntie en mindere kosten in het onderhoud van de campus, op basis van Total Cost of Ownership.

Automatisering speelt een belangrijke rol in dat proces.  “We zagen dat onze toeleveranciers vooral dienstverleners zijn die handwerk leveren. Wij vragen ze de dialoog aan te gaan met de bedrijven om die diensten zo slimmer te maken. Zo gaan we van een egosysteem, met allemaal losse eilandjes, naar een ecosysteem.”

De nieuwe benadering is een verandering ten opzichte van twee jaar geleden, toen er nog een contract was met één centrale facilitaire leverancier, een zogenaamdeTotal Facility Management provider. “Nu selecteren en contracteren we zelf alle leveranciers, die dan operationeel gemanaged worden bij een externe beheerder: de managing agent.”

Eurest Catering
Eén van de inspiratiebronnen voor de nieuwe aanpak is Eurest, verantwoordelijk voor grote gedeeltes van de catering op de High Tech Campus. “Zij leveren nu een grote bijdrage aan het eco-systeem van de Campus, door bijvoorbeeld afval van de restaurants als compost aan te leveren aan de moestuin van de campus, die vervolgens kruiden terug leveren aan de restaurants.”

“Een aanvulling hierop zou kunnen zijn dat we gebruik gaan maken van slimme technieken op de campus, bijvoorbeeld door stoelen in 3d te laten printen door bedrijven op de campus, bedoeld voor gebruik in de restaurants op de Strip”, zegt Arends.

“We zouden meer van dat soort samenwerkingen willen zien”, zegt ook Anne van Wijchen, Contract Manager Facility Management van de High Tech Campus en verantwoordelijk voor de contracten met de leveranciers. “We merken dat de leveranciers daar ook toe bereid zijn en mee willen denken. De eerste bijeenkomst was daarin vruchtbaar.”

Eisen
De innovatie binnen de toeleveranciers is naast een verlangen vanuit de campus ook vormgegeven in een eis. Van Wijchen deed voor het starten van dit traject onderzoek naar de markt aan toeleveranciers in de regio. Eén van de conclusies daaruit was dat de huidige leveranciers vervangbaar zijn, mochten ze niet mee kunnen werken aan de opgestelde innovatieve doelen.

Arends: “We kunnen het ons dus permitteren om vernieuwing te eisen. We willen naar een slimmere samenwerking toe waarbij we starten met de huidige leveranciers met dit project.” De eerste concrete voorbeelden van vernieuwing die voortvloeit uit dit traject zullen begin volgend jaar bekend worden.