Author profile picture

Marcel Boekhoorns hart ligt bij high tech innovatie. Persoonlijke interesse in high tech bedrijven was voor hem de trigger om in 2012 de High Tech Campus te kopen. Als eigenaar van Ramphastos Investments ziet hij de Campus als een lange termijn investering en geeft hij het management veel ruimte in de verdere ontwikkeling. 

Met Ramphastos kijkt Boekhoorn niet naar specifieke sectoren, maar naar innovatieve bedrijven met wereldwijde potentie in de volle breedte. Maar hoe houd je dan zicht op de kansen van een bedrijf of sector? “Bedrijven moeten een unieke concurrentiepositie hebben, door hun product of dienst, een patent of een marktleiderspositie. Daarnaast moet er groeipotentieel zijn: buy & build, innovatie, nieuwe markten, partnerships. Bovendien moeten ze inspelen op een sterke onderliggende trend, zoals de vergrijzende bevolking, privacy & security, out-of-home of e-business.”

Niet alle ondernemers die bij Boekhoorn op de koffie mogen komen, blijken in die categorieën te vallen. “Maandelijks krijgen wij zo’n 200 deals voorgelegd. Daaruit maken we een selectie. Van de ondernemers verwacht ik dat ze snel en in gewoon Nederlands hun verhaal kunnen vertellen. Ik ben groot voorstander van de KISS-methode: Keep It Simple, Stupid. Geen duimdikke businessplannen, maar een sterk basisverhaal op een A4. Kunnen ze dat niet, dan ben ik na 5 minuten wel klaar. Uit beleefdheid schenk ik dan nog een kop koffie in, maar dan heb ik m’n besluit al genomen.”

“Bij elke goeie vent regel ik een goeie tent!”

Boekhoorn noemt zichzelf een ondernemer-investeerder. “Investeren zie ik nooit los van ondernemen. Het juiste management is daarbij het belangrijkste. Ik zeg altijd: bij elke goeie vent, regel ik een goeie tent! Je kunt nog zoveel geld in een bedrijf steken, maar als je geen goed management hebt, dan is het water naar de zee dragen. Ik voel me een people manager, dat vind ik ook leuk om te doen. Natuurlijk kijk ik heel goed naar de onderliggende cijfers en trends die van invloed zijn om een bedrijf voor de langere termijn beter en groter te kunnen maken. En niet te vergeten creativiteit en lef: deze eigenschappen zijn nodig om echt wat toe te voegen voor de toekomst van zo’n onderneming. Iets bedenken wat de ander niet kan bedenken en dat ook realiseren.”

Vervolgens is het een kwestie van vasthouden aan je strategie, zegt Boekhoorn. “Altijd blijven focussen, laat je niet afleiden door de waan van de dag. Niet zwabberen. En zorg steeds voor voldoende reserves om je groei te kunnen financieren. Hierdoor blijf je wendbaar en kun je nieuwe dingen oppakken.”

Die strategie past Boekhoorn ook toe op de High Tech Campus. “We hebben ervoor gekozen om startup-activiteiten te stimuleren en faciliteren. Dat doen we onder meer met bedrijfsverzamelgebouwen en accelerator-programma’s zoals HighTechXL. Dat levert aantrekkingskracht op voor een interessante doelgroep en is goed voor de sfeer. Tussen de jonge innovatieve clubjes zitten immers beloftevolle bedrijven. Als zij succes hebben, hebben wij dat ook!”

(dit is een bewerking van het interview dat High Tech Campus met Boekhoorn had. Hier de originele versie)

Foto (c) Maurits Giesen / Quote