Author profile picture

De geplande verbreding van de A58 (tussen Breda en Eindhoven) vormt de aanleiding om deze snelweg om te toveren tot een ‘Brabantse Energiecorridor’. Dat betekent dat diverse betrokkenen de komende tijd naar mogelijkheden gaan zoeken voor het opwekken van duurzame energie.

Rijkswaterstaat heeft de gemeenten langs de A58 inmiddels uitgedaagd om met initiatieven te komen. De Brabantse Energiecorridor moet een herkenbaar lint in het landschap worden waarlangs door wind, zon en warmte een deel van de energieopgave van Brabant gerealiseerd wordt.

De regio’s Hart van Brabant en Metropoolregio Eindhoven hebben vandaag samen met de gemeente Breda, Enexis en Rijkswaterstaat een intentieverklaring ondertekend waarin zij de plannen voor deze Brabantse Energiecorridor bekrachtigen.

A58 Energiecorridor
A58 Energiecorridor

Kansrijke locaties

Om dit initiatief goed van de grond te krijgen starten de betrokken partijen met een verkenning naar de haalbaarheid. Daarbij willen zij inzicht krijgen in de potenties en kansrijke locaties rond de A58 voor energiewinning maar ook voor transport en opslag van duurzame energie en warmte. Er is een projectgroep gevormd met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen. Samen geven zij met dit initiatief invulling aan de Energieagenda van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat maar ook aan de Energie Agenda van de provincie Noord-Brabant en diverse regionale energieplannen.

Medio maart worden de eerste resultaten van het haalbaarheidsonderzoek verwacht. Op basis van deze resultaten wordt een plan van aanpak opgesteld voor het vervolg.

Hoofdfoto: Wethouder Paul van Liempd van de gemeente Waalre ondertekent namens Metropoolregio Eindhoven.

Foto hieronder, van links naar rechts: H. van de Ven (Regio Hart van Brabant), Paul van Liempd (Metropoolregio Eindhoven), K. Weustink (regionale directie Zuid-Nederland Rijkswaterstaat), H. Visser (directeur Enpuls, Enexis Groep), P. de Beer (Gemeente Breda).

A58 Energiecorridor