foto (c) Bram Saeys
Author profile picture

“Juist omdat het zo goed gaat in Brainport Eindhoven, is het zaak om die kracht van vandaag te koppelen aan de uitdagingen van morgen.” Aldus Arnold Stokking, Managing Director Industry bij TNO en initiator van de toekomstverkenning van Brainport Eindhoven; waar liggen kansen voor de regio als het gaat om innovatie en nieuwe business modellen in 2038? In deze tweewekelijkse column lichten Stokking en direct betrokkenen belangrijke punten uit die toekomstverkenning toe.

Arnold Stokking TNO Brainport
Arnold Stokking

Waar verdienen we straks ons geld mee? Hoe zorgen we ervoor dat de regio zijn leidende positie en veerkracht ook in de toekomst behoudt? Die vragen vormen de aanleiding voor de toekomstverkenning van Brainport Eindhoven. De antwoorden zitten ‘m niet in de huidige tendens van nóg meer productie, nóg meer en betere spullen maken. Mensen maken zich tegenwoordig zorgen over andere dingen dan een snellere computer of een grotere televisie. We staan voor cruciale maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie, mobiliteit, vergrijzing en veiligheid. Uitdagingen die ook weer nieuwe bedrijvigheid en nieuwe welvaart voor onze regio kunnen betekenen. Maar die tegelijkertijd zo complex en groot zijn dat ze collectief aangepakt moeten worden.

Dat vergt het vermogen om over disciplines heen te denken en intensief samen te werken. Precies de unieke kenmerken van Brainport Eindhoven die ons een geweldige combinatie van kennis, kunde en kassa opleverden. Systeemintegratie zoals beschreven in onze Technologie Signatuur, is een belangrijke basis voor het creëren van oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen. We voelen met z’n allen immers dat alles met elkaar samenhangt. Onze toekomst moet dan ook multidisciplinair benaderd worden in samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, vele overige betrokkenen en met hulp van de overheid. Kortom; de zogeheten multi-helix aanpak.

“In onze huidige hoogconjunctuur kunnen we niet achterover leunen”

Het is nodig dat we ons ecosysteem en onze Technologie Signatuur nog meer versterken, nog verder doortrekken en nieuwe doorsnedes ontdekken. Want samenwerking heeft onderhoud nodig. We hebben de neiging om de handen ineen te slaan als het nodig is en vervolgens aan onszelf te denken zodra het weer goed gaat. Maar in onze huidige hoogconjunctuur kunnen we niet achterover leunen, de maatschappelijke behoeften zijn te groot en we hebben ook veel te verliezen als we ons niet tijdig richten op de behoeften die ons allen bezighouden.

Door los te komen van het heden en te bedenken (en te dromen) hoe we die vraagstukken binnen twintig jaar kunnen oplossen, bepalen we stippen aan de horizon. Daarmee gaan we aan de slag, terug beredeneren naar nu. Wat hebben we in Brainport waarop we verder kunnen bouwen? Welke bedrijven willen we aantrekken? Welk onderwijs is nodig? Hoe gaan we ons vestigingsklimaat en ons voorzieningenniveau vormgeven op weg naar deze toekomstbeelden?

Met dit proces zijn we 29 juni gestart via een inspiratiesessie met meer dan tachtig betrokkenen uit de regio. Het was een geweldig begin van onze toekomstverkenning. En het getuigt van lef dat we als regio na durven denken over de volgende slag die gemaakt moet worden. Ik ben ervan overtuigd dat juist wij, als Brainport Eindhoven, die slag kunnen winnen. Dankzij onze rijke voedingsbodem, onze unieke kenmerken en ons boerenverstand waar we trots op zijn. We hebben de titel ‘Slimste regio ter wereld’ in 2011 ook op eigen kracht verdiend. Nu is het zaak om daarop door te pakken.

Om de toekomst van Brainport Eindhoven zo breed mogelijk in kaart te brengen, zijn alle ideeën meer dan welkom. Wie graag mee wil denken, kan contact opnemen via [email protected]

Hoofdfoto (c) Bram Saeys