Author profile picture

Binnen vijf jaar moeten internationale vaardigheden een vast onderdeel zijn binnen het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO in de Brainport regio. Dit staat in de onderwijsvisie We are the Future, die 30 november werd gepresenteerd en tot stand is gekomen uit een samenwerking tussen onderwijsinstellingen, werkgevers, overheden, ouders en kinderen.

Bedrijven oriënteren zich vaker op het buitenland, de samenleving wordt steeds diverser en internationaler. Voor Brainport is het daarom noodzakelijk om kinderen – ongeacht opleidingsniveau – van jongs af aan hierop voor te bereiden.

Want niet alleen hoogopgeleide werknemers van high tech organisaties opereren in een internationale omgeving, zegt Jack Mikkers, burgemeester van Veldhoven en één van de kartrekkers van We are the Future. “Ook lager opgeleiden, zoals de caissière bij de plaatselijke supermarkt of de bakker om de hoek, hebben te maken met verschillende culturen en gewoontes. Iedereen heeft te maken met deze globaliserende wereld en moet kunnen omgaan met veranderingen. Als je één of meerdere vreemde talen spreekt, helpt dat al enorm.”

We Are The Future

Behalve het stimuleren van Engelstalig onderwijs vanaf groep 1 op de basisschool, is het omarmen van de rijkdom van culturele diversiteit een belangrijk onderwerp binnen de internationalisering van het onderwijs, zo zegt Mikkers. De regio heeft te maken met een sterk groeiende internationale community van kenniswerkers, arbeidsmigranten en vluchtelingen. “Om succesvol met elkaar te blijven samenwerken, is wederzijds begrip tussen al die verschillende culturen een vereiste. Bovendien staat de toekomstige generatie voor grensoverschrijdende maatschappelijke uitdagingen, zoals het vluchtelingenvraagstuk of klimaatverandering. Mensen die leren om vanuit verschillende perspectieven naar deze problemen te kijken, hebben het vermogen om deze complexe zaken beter te begrijpen en mee op te lossen.”

Daarnaast is er in de regio een steeds groter wordende vraag naar technologisch opgeleid personeel. “Het bieden van goed internationaal onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor het aantrekken en behouden van internationaal talent”, aldus Mikkers. “De Internationale School Eindhoven vervult in de regio een belangrijke rol op het gebied van internationaal onderwijs. Maar het is noodzakelijk om internationale vaardigheden, zoals Engelse taalvaardigheid en internationale communicatie en samenwerking, ook in het lokale onderwijs uit te breiden.”

Naast het ondernemend, onderzoekend en ontwerpend leren (3-O leren) en het aanleren van ‘21st century skills’, zoals samenwerken, mediawijsheid en ICT-geletterdheid, is het aanleren van internationale vaardigheden een belangrijk onderwerp dat opgenomen moet worden binnen alle lagen van het onderwijs in de Brainport regio. Mikkers: “Goed onderwijs is de basis voor de toekomstige concurrentiekracht van ons land en onze regio. We are the future zegt het al: samen maken we de toekomst.”