Author profile picture

Of het nu van 1) de ING komt, van 2) de Rabobank, 3) de Brabantse SER of 4) van CBS zelf: de cijfers over de economie van Brainport Eindhoven zijn unaniem juichend. Nergens anders gaat de groei zo hard en zijn de investeringen in nieuwe innovaties zo hoog. En dat al jaren achtereen. Sinds kort is daar ook de daling van de werkloosheid als paradepaardje bijgekomen. Geen verrassing dus dat de jaarlijkse Brainport Monitor al die positieve trends vooral bevestigt.

Het vandaag uitgekomen rapport heeft wel wat meer cijfers achter die trends. Zo valt direct op dat de industriële export in Brainport Eindhoven vier keer zo hard groeit als in de rest van het land (+10,5% tegenover +2,5% gemiddeld). Momenteel is de regio goed voor ruim een vijfde van de totale Nederlandse export van deze goederen. Totale waarde: 25,4 miljard euro. “Daarmee is Brainport Eindhoven de grote aanjager van de Nederlandse export”, concludeert een woordvoerder van de gemeente. Voornaamste exportgoederen zijn machines en vervoermaterieel.

De Monitor, die vandaag voor de tiende keer verschijnt, laat zien dat Brainport Eindhoven met zijn hightechindustrie een belangrijke rol in zowel de maakindustrie als de economie in Nederland speelt. In de afgelopen tien jaar scoorde de regio een jaarlijks gemiddelde economische groei van 2,5%, tegenover het landelijk gemiddelde van 1,1%, ondanks de dubbele crisis in 2008 en 2013. Over 2016 is de groei zelfs 2,8%, ten opzichte van landelijk 2,2%.

Vooral de cijfers op het gebied van innovatie steken schril af tegenover de rest van het land: van alle private uitgaven van R&D (Onderzoek en Ontwikkeling, alles wat met het innovatief vermogen van een bedrijf te maken heeft) komt ruim eenvijfde uit Brainport Eindhoven: het gaat dan om 1,7 miljard euro. Bijna een kwart van de top 30 R&D bedrijven komt uit Brainport Eindhoven. Vooral Philips, ASML, NXP, DAF, VDL Groep, maar ook mkb-bedrijven zoals Neways en Sioux steken veel geld in R&D. Die innovatieve kracht is ook te zien in het aantal patenten. Alleen al de top 3 patentaanvragers uit de regio zijn goed voor bijna de helft van alle aanvragen uit Nederland.

Nationale actieagenda 
Om verdere groei mogelijk te maken moet het woon- en werkklimaat worden verbeterd, zo klinkt het al enige tijd vanuit Brainport richting Den Haag. “Brainport Eindhoven is met haar hightech industrie van niveau een aantrekkelijke regio om in te werken, maar op dit onderwerp schieten de cijfers te kort, terwijl we zien dat dit een steeds bepalendere factor wordt in de keuze van bedrijven en talent voor een regio.” Met de Nationale Actieagenda Brainport Eindhoven is het nieuwe kabinet voorgerekend dat er ruim 10 miljard nodig is om het voorzieningenniveau en de bereikbaarheid in overeenstemming te brengen met het prestatie- en ambitieniveau van de regio – en van het land.

De presentatie van de Brainport Monitor vond plaats bij de opening van de AEX in Amsterdam